Kandidaten

De mensen bij Wij Putten

Wij Putten is een partij voor iedereen en sluit niemand uit. Een partij waarin jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, gezond of hulp behoevend elkaar ontmoeten. Met elkaar bouwen wij aan de toekomst van onze gemeente, dat is wat ons bindt. Niet de eigen belangetjes, maar het gemeenschappelijk belang staat voorop. Het ‘wij’ in de samenleving versterken, dat is onze opdracht. Want met elkaar bouwen wij Putten, met elkaar besturen wij Putten en met elkaar zijn wij Putten.

Herman Luitjes Fractievoorzitter

Wij Putten is een lokale partij die het anders doet. We gaan niet zitten wachten in het gemeentehuis, maar zijn in buurten en wijken te vinden, bij verenigingen en instellingen. Samen op zoek naar praktische oplossingen. Dat nemen we mee terug naar het gemeentehuis. Zo kom je als lokale samenleving een stap verder. Daarom staat Wij Putten voor: meer wij en minder ik.

 

Lees meer Mail Herman 0341-370080

Wilma van Voorst-Ruiter Op de kandidatenlijst nummer 2

In december 2009 werd ik gevraagd om mij aan te sluiten bij de nieuwe lokale partij Wij Putten. Daar moest ik wel even goed over nadenken, omdat ik me tot dat moment nooit actief bezig had gehouden met de politiek. De Puttense samenleving had in het algemeen ook wel mijn aandacht en ik was ook wel actief betrokken bij verschillende verenigingen.

 

Lees meer Mail Wilma 0341- 358088

Rien van den Hoek Op de kandidatenlijst nummer 3

Putten vind ik een fijn dorp met een hoog voorzieningenniveau, zowel op maatschappelijk gebied als op sportgebied. Voor de oprichting van Wij Putten heb ik me eigenlijk nooit zo met politiek bemoeid. Toch zou meer betrokkenheid van inwoners best wel goed zijn. Ik heb nu zelf ervaren dat als je niks zegt, je ook niet meedoet. Dus hoe klein het onderwerp ook is, alle betrokkenheid telt.

 

Lees meer Mail Rien 06-53305104

Jannita la Roi Op de kandidatenlijst nummer 4

Wat mij bij Wij Putten zo aanspreekt, is dat iedereen mag meepraten en meedenken.

 

Lees meer Mail Jannita

Joyce Kamphuis Op de kandidatenlijst nummer 5

Wij Putten doet al jaren zijn best om de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen. Ik vind het daarom ook belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling is van alle inwoners van Putten. Met mijn leeftijd zal ik anders naar bepaalde onderwerpen kijken. Als geboren Puttenaar ken ik ons dorp door en door. Ik help graag mee om ons dorp toekomstbestendig te maken, maar wel op een manier dat Putten Putten blijft. Ik wil dat andere jongeren net als ik de kans krijgen in Putten te blijven wonen. Dat vraagt om genoeg betaalbare woningen. Een woning kopen is lang niet voor iedereen een optie, daarom moet het aantal huurwoningen meer in overeenstemming worden gebracht met de vraag.

 

Lees meer Mail Joyce 06-20133588

Arap-John Tigchelaar Op de kandidatenlijst nummer 6

Vooral het ‘Wij’ spreekt me aan. Voor álle Puttenaren, iedereen kan meedoen. Niet alleen op Twitter, Facebook, of langs de zijlijn commentaar geven, maar meedoen, mouwen opstropen en eropaf, aan de slag. Samen!

 

Lees meer Mail Arap-John 06-51106876

Roelof Koekkoek Wethouder

Indien je lokale politiek echt vorm wil geven, moet je dat los doen van de landelijke politiek. Het gaat om de zaken die spelen in het dorp en niet over een oorlog in een ver warm land of over de aanschaf van de meest moderne vliegtuigen. Het moet gaan over zaken dicht bij de Puttenaar en waarop je lokaal invloed kunt uitoefenen. Bij dit alles zoveel mogelijk de Puttenaar erbij betrekken, van jong tot oud, van links tot rechts. Dat is waarom Wij Putten is opgericht.

 

Lees meer Mail Roelof 0341-359710

Gerard van Soest Op de kandidatenlijst nummer 8

Voor het eerst sta ik op de kandidatenlijst van Wij Putten. Ik wil graag in Putten samen de schouders eronder zetten. Dat mag ik nu al een beetje doen bij de WCP, maar er is meer dan het centrum. Wat mij bij Wij Putten aanspreekt is het samen doen. Het ‘wij’ in de samenleving versterken. Ik zou willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. En niet dat wie het meeste lawaai maakt automatisch gelijk krijgt.

 

Lees meer Mail Gerard 06-51459323

Matine van der Haar Op de kandidatenlijst nummer 9

De Haagse politiek raakt je persoonlijke leven ook wel, maar hier in Putten spelen heel andere zaken, die daar los van staan. Ik wil daar graag over meepraten. Van nature ben ik zeer nieuwsgierig en het lijkt me heel interessant om mee te denken en te praten over mijn directe leefomgeving.
Ik ben lid geworden van Wij Putten omdat ik vind dat Wij Putten frisse ideeën heeft. Bovendien is de partij een mengelmoes van allerlei mensen, zonder het stempel van een landelijke partij. Iedereen is er welkom.

 

Lees meer Mail Matine 06-52678757

Riek Vliek Op de kandidatenlijst nummer 10

In 2010 en 2014 heb ik ook al op de kandidatenlijst van Wij Putten gestaan. Het actief zijn binnen je eigen gemeente bevalt me wel. Met name de eropaf-activiteiten zijn zinvol. Je komt met veel mensen in aanraking en vanuit al die contacten krijg je ook een beter inzicht wat mensen beweegt. Wij Putten wil het goede in de gemeente koesteren en waar nodig en mogelijk verbeteren, dat spreekt me aan.

 

Lees meer Mail Riek 06-10473028

Evert Doppenberg Nummer 11 op de kandidatenlijst

Ik ben geboren in 1949 in het buurtschap Hoef te Putten. Na enkele maanden is de familie verhuisd naar buurtschap Huinen en we hebben daar gewoond tot mijn eenentwintigste. Vervolgens ben ik getrouwd en naar het dorp verhuisd. Binnen het dorp ben ik nog tweemaal verhuisd.

 

Lees meer Mail Evert 06-30811443

Jan van Gessel Nummer 12 op de kandidatenlijst

Ik woon bijna tien jaar met heel veel plezier in Putten en ben inmiddels alweer een paar jaar met pensioen. Ruim 37 jaar ben ik werkzaam geweest in de aannemerij en de laatste negen jaar als ambtenaar: hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente Amersfoort. Voorheen was ik actief bij D66, maar heb een switch gemaakt naar Wij Putten.

 

Lees meer Mail Jan 06-50919277

Klaas Ykema Nummer 13 op de kandidatenlijst

Na bijna tien jaar docent geweest te zijn op het Corlaer College ben ik nu alweer ruim een jaar gepensioneerd. Dat houdt niet in stilzitten! Misschien ben ik nu wel drukker dan ooit. Wij Putten eist ook al best wel wat aandacht van mij op.

 

Lees meer Mail Klaas 06-40165841

Ronald Roosjen Nummer 14 op de kandidatenlijst

Sinds vijf jaar woon ik in het fraaie bosgebied van Putten, komend vanuit Amersfoort. We zijn hier komen wonen vanwege de prachtige omgeving. Wonen in het Speulder- en Sprielderbos is een voorrecht! En dat op korte afstand van Amersfoort en Utrecht, waar ik werk. De polders, het bos en het dorp Putten vormen samen een prachtige groene oase, terwijl om ons heen de stedelijke dynamiek van de Randstad oprukt. Ruimtelijke ontwikkeling heeft mij altijd al geboeid: ik heb in mijn werk bij Rijkswaterstaat vele grote projecten gedaan met grote impact op de ruimte. De reden om met Wij Putten aan de slag te gaan, is de uitdaging die ik zie om de grote kwaliteit van Putten te bewaren, terwijl de stedelijke dynamiek om ons heen plaatsvindt.

 

Lees meer Mail Ronald 06-13667720

Aart van Dronkelaar Nummer 16 op de kandidatenlijst

Doordat een tennismaatje betrokken was bij Wij Putten sta ik nu hier op de lijst. Het mooie van Wij Putten vind ik dat het een vereniging is die ook aan politiek doet. Een leuke club mensen die zich inzet in de samenleving, veel vrijwilligerswerk doet, maar ook leuk meedoet aan bijvoorbeeld een Puttense Sportmarathon. Zo heb ik een hele andere, vooral geen stoffige kijk op politiek gekregen.

 

Lees meer Mail Aart 0341 356059

Piet Stijf Nummer 17 op de kandidatenlijst

Wij Putten ken ik al vanaf de oprichting en geeft mij op veel vlakken een goed gevoel. De mensen luisteren goed en proberen de geluiden uit de samenleving mee te nemen naar het gemeentehuis. Als er een bijeenkomst is, kom je een zeer ontspannen sfeer tegen. Het is een zeer gevarieerde club mensen, waar je je direct thuis voelt. Het samenwerken aan een beter Putten is wat verbindt.

 

Lees meer Mail Piet 06-52341252

Bert Veeningen Nummer 19 op de kandidatenlijst

Wij Putten is een partij die de wijken ingaat om met mensen in gesprek te gaan over wat er leeft in Putten. Daarnaast is het ook daadkrachtige partij en dat spreekt me erg aan. Op het gebied van duurzaamheid en milieu is er nog wel wat te winnen en Wij Putten zet juist op dat punt in.

 

Lees meer Mail Bert 06-27115908

Ria Hoving Nummer 20 op de kandidatenlijst

Ik ben nog maar een paar jaar bij Wij Putten. In 2015 heb ik een tijdje artikelen geschreven voor De Puttenaer. Als het over politiek ging, viel me overduidelijk op hoe goed de fractie van Wij Putten zich telkens voorbereid had. Ook de betrokkenheid en het halen van de informatie uit de samenleving sprak me aan en nog steeds. Zelf had ik graag meer aan het verkiezingsprogramma meegewerkt maar wat er nu uiteindelijk ligt ben ik wel uitermate tevreden over.

 

Lees meer Mail Ria 06-49887938

Martin van de Kolk Nummer 21 op de kandidatenlijst

Wij Putten is voor mij een lokale politieke partij met een mooie afspiegeling van de Puttense gemeenschap van jong tot oud, kerkelijk en niet kerkelijk kortom een partij voor iedereen, die midden in de samenleving staat en de ‘politiek’ dichtbij de inwoners brengt. De reden dat ik mij heb aangesloten bij Wij Putten is dat ik van mening ben dat de beste stuurlui altijd aan wal staan. Vanaf de zijlijn is het makkelijk praten maar als je een mening hebt of ergens iets van vindt, dan kun je dat alleen veranderen als je daarin een actieve rol inneemt.

 

Lees meer Mail Martin 06-31774868

Roosmarijn Luitjes Nummer 22 op de kandidatenlijst

Samen met Marjolijn zijn wij, als 22-jarigen, de jongsten op de lijst van Wij Putten. Ik vind het belangrijk dat ook jongeren zich druk maken over wat er zich binnen hun gemeente afspeelt. Wij Putten neemt jongeren serieus of het nou om huisvesting, fietsveiligheid of een gezellig centrum gaat. Daarom steun ik Wij Putten om ons dorp ook voor jongeren aantrekkelijk en levendig te houden.

 

Lees meer Mail Roosmarijn 0341-370080

Frank Mulder Nummer 23 op de kandidatenlijst

Ja natuurlijk wil ik op de lijst van Wij Putten staan, was mijn reactie toen ik gevraagd werd. Ik vind Wij Putten een leuke club mensen die actief en benaderbaar zijn om het in Putten nog beter te krijgen. Knap hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor straten, buurten en wijken waar ze zelf niet wonen. Minder ik, meer wij noemden we dat bij de vorige verkiezingen. Zelf ben ik door mijn drukke baan niet zo’n actief lid, maar volg des te meer wat men in Putten bezighoudt. Bij de Puttense Sportmarathon of met de opschoondag kom je me zeker tegen.

 

Lees meer Mail Frank 06-53588474

Janette van Malenstein Nummer 24 op de kandidatenlijst

Ik ken Wij Putten via mijn man, Edwin Luijt. En ik moet zeggen dat het best wel een aanstekelijke groep is. Je krijgt veel energie van al die leuke activiteiten die Wij Putten doet.
Zo kom je mij bijvoorbeeld bij de opschoondag tegen, of laatst met het aanpakken van de Volenbeek, samen met de Bekenstichting.
Op politieke avonden zul je me minder zien. Ik vind het belangrijk dat de politiek goed naar de inwoners luistert en naar mijn mening doet Wij Putten dat ontzettend goed.

 

Lees meer Mail Janette 0341-370180

Marjolein van Nieuwenhuizen-Koekkoek Nummer 25 op de kandidatenlijst

Je ziet het natuurlijk al aan mijn achternaam. Geen verrassing dat ik politiek met de paplepel meekreeg. Wat doen voor een ander. Dat spreekt me aan. En dat moet toch ook normaal zijn. Een samenleving ben je toch samen?

 

Lees meer Mail Marjolein 0341-842368

Edwin Luijt Nummer 27 op de kandidatenlijst

Recreatie en toerisme vormen in Putten een belangrijke inkomstenbron. Dat is niet voor niets: Putten heeft een schitterende ligging, bos, hei en wei en met ook nog eens aantrekkelijke
klompenpaden. Toeristen noemen de Puttense gemoedelijkheid en de relatieve rust als reden om hier vele jaren achtereen te komen. En dat begrijp ik want ook als inwoners geniet ik elke dag als recreant van ons dorp en de omgeving.

 

Lees meer Mail Edwin 0341 370180

Nevin Hanoglu Nummer 28 op de kandidatenlijst

Nu sta ik al voor de derde keer op de kandidatenlijst van Wij Putten. En met plezier hoor! Zelf ben ik niet zo actief binnen de partij als het gaat om de activiteiten. Daarentegen laat ik mijn stem waar mogelijk wel horen. Ik vind Wij Putten een goede lokale partij omdat ze rekening houdt met de belangen van alle Puttenaren. Een partij voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, gezond of hulp behoevend. Een echte ‘Wij-partij’ want samen moeten we het doen in Putten. Wij Putten is een partij voor iedereen. Samen zijn we (Wij) Putten!

 

Lees meer Mail Nevin 06-20507489

Daphne van Hagen Nummer 29 op de kandidatenlijst

Recreatie en toerisme vormen in Putten een belangrijke inkomstenbron. Dat is niet voor niets: Putten heeft een schitterende ligging, bos, hei en wei en met ook nog eens aantrekkelijke
klompenpaden. Toeristen noemen de Puttense gemoedelijkheid en de relatieve rust als reden om hier vele jaren achtereen te komen. En dat begrijp ik want ook als inwoners geniet ik elke dag als recreant van ons dorp en de omgeving.

 

Lees meer Mail Daphne 0341 370080

Alex Bus Nummer 30 op de kandidatenlijst

Ik vind het belangrijk dat Putten zijn eigen afvalinzameling blijft uitvoeren, zodat Putten een van de goedkoopste gemeenten op dit gebied blijft. Als we die ambitie hebben, dan vaart iedereen daar wel bij. Maar dat moeten we wel samen doen. Het ‘wij’ in de samenleving versterken, zo noemen ze dat bij Wij Putten. Ik vind ook dat het gemeentelijk groen nog op veel plekken in het dorp versleten is  De gemeente moet daarom door blijven gaan met het renoveren van het openbaar groen.

 

Lees meer Mail Alex 06-14508306

Gertie van Dijk-Vermeulen Nummer 31 op de kandidatenlijst

Wat mij heel erg aanspreekt bij Wij Putten is dat Wij Putten er voor iedereen is. Niemand uitsluiten. Een hele frisse partij waarin jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, vitaal of hulpbehoevend, elkaar ontmoeten. Met elkaar moeten wij aan de toekomst bouwen van onze gemeente.  De opschoondag is trouwens mijn eerste kennismaking met WIJ Putten geweest.
Het was voor mij goed om te ervaren dat politiek ook letterlijk de armen uit de mouwen steekt! Niet de eigen belangen, maar het gemeenschappelijk belang staat bij Wij Putten voorop.
Bij de vorige verkiezingen hadden we zelfs de slogan “minder ik, meer wij.

 

Lees meer Mail Gertie 0341-356640

Linda van Borssum Waalkes Nummer 32 op de kandidatenlijst

Ongeveer twee jaar geleden was ik met mijn man op vakantie in Portugal. Daar hebben we besloten dat we een huis met bomen wilden (liefst natuurlijk in Portugal, maar ja….) ipv een huis midden in het centrum. En nu wonen we al weer meer dan een jaar in Koudhoorn, Putten. Op een dag stapte er ‘zomaar’ een man bij ons thuis over het hek met een ‘wijkenquête’. Hoe ik het wonen bij ons in de wijk vond en nog meer van dat soort vragen. Dat triggerde me. Voorheen ben ik ook betrokken geweest bij lokale politiek, in andere plaatsen… maar dit had ik nog nooit meegemaakt.  Van het een komt het ander. Ik zit nog niet zo lang bij Wij Putten maar weet vanuit mijn ervaring goed wat lokale politiek in kan houden. De aanpak, het contact met inwoners zoeken bevalt me wel.

 

Lees meer Mail Linda 06-26739414

Andrea Sickmann Nummer 33 op de kandidatenlijst

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag NL-Doet kwam ik voor het eerst in aanraking met Wij Putten. Het was een heel bijzondere dag. Wát een grote groep enthousiaste mensen kregen we op ons terrein! Vooral de dierenverblijven werden die dag aangepakt: van straatwerk en schilderwerk, tot allerhande timmerwerk. Zo had ik mij een politieke partij niet voorgesteld. Die dag raakten we uiteraard aan de praat en werd me uitgelegd dat Wij Putten een vereniging is met een politieke signatuur.
Toen ik dan ook voor de lijst werd gevraagd, heb ik direct ja gezegd. Hoewel ik slechts zijdelings op de hoogte ben van de politiek actuele zaken in Putten, ben ik erg ‘involved’ wat betreft het sociale beleid van Putten en omliggende gemeenten. Doordat ik eigenaar van een zorgboerderij ben, heb ik, naast expertise, ook een goed idee wat zorg nou werkelijk zou moeten inhouden. Bovendien heb ik mijn focus als zorgboer op het buitengebied. Ook de bewoners van dit gebied hebben belang bij een grote betrokkenheid.

 

Lees meer Mail Andrea 06-53580934

Connie van Westing Nummer 34 op de kandidatenlijst

Hoe lang ik al bij Wij Putten zit? Vanaf de oprichting ongeveer, 2010 misschien?
Ik ging voor het eerst op stap met Wij Putten tijdens de opschoondag, met een grote club mensen de handen uit de mouwen. Ervoor zorgen dat alles er weer netjes uitziet; dat de troep uit het dorp en vooral uit de natuur wordt verwijderd. Dat is het leuke van deze partij, niet alleen ergens over praten, maar er ook iets aan doen met z’n allen. Met een enthousiaste groep mensen aan het werk. Op zich heb ik niet zoveel met politiek, maar hoe Wij Putten dat aanpakt, activiteiten in combinatie met politiek, spreekt mij wel aan. Ook het ‘De wijk in’, waarbij de bewoners worden gevraagd wat er speelt en wat er volgens hen verbeterd kan worden is goed. Dit is een van de manieren waarop Wij Putten de bewoners van Putten betrekt bij de politiek.

 

Lees meer Mail Connie 0341-491530

Corné van Dijk Nummer 35 op de kandidatenlijst

Nou, ik volg Wij Putten al vanaf het begin denk ik. Eerst vanaf Twitter en nu als lid een stukje actiever. Ik ging voor het eerst op stap met Wij Putten tijdens één van de vele sportactiviteiten denk ik. Leuk dat een politieke partij daaraan meedoet. Het zal wel beachvolleybal geweest zijn, in de manege. De eerste keer dat we meededen, was dat met twee teams. We werden na het OMS team tweede en derde. Specifiek hoe Wij Putten met duurzaamheid en de natuur omgaat staat mij het meeste aan.

 

Lees meer Mail Corné

Helmer Berkhoff Nummer 36 op de kandidatenlijst

Vriendjespolitiek accepteert Wij Putten niet. Dat spreekt mij aan!
Het dorp niet vanuit een ivoren toren aan het Fontanusplein besturen.
Wij Putten wil een bestuur dat open, eerlijk, rechtvaardig en slagvaardig is. Een integer bestuur, dat er voor iedereen is.

 

Lees meer Mail Helmer 06-53788529

Marja Kieft Nummer 37 op de kandidatenlijst

Ik ben hartstikke blij dat Putten een van de goedkoopste gemeenten in Nederland is. Daarom hoop ik ook dat Putten zijn eigen afvalinzameling blijft uitvoeren, zodat Putten een van de
goedkoopste gemeenten op dit gebied blijft. Daar heeft toch ieder profijt van? Milieu en Rijk en Arm. Armoede is overigens lang niet altijd zichtbaar, niet iedereen loopt met zijn ellende te
koop. Het is aan de gemeente om de gevolgen van armoede te bestrijden, met name onder kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen die leven in armoede of verborgen armoede ook de mogelijkheid hebben om te participeren, mee te doen als het gaat om sociaal-culturele activiteiten en sport. Dan kan iedereen meedoen!

 

Lees meer Mail Marja 06-40222375

Marjolijn Baarslag Nummer 39 op de kandidatenlijst

Ik ben met Wij Putten in aanraking gekomen als ‘cameravrouw’ van de ‘Waar is Rien?’ video’s. Leuke bijkomstigheid daarvan is dat ik ‘bovenop het nieuws’ zit. 🙂
Zodoende leer ik veel van Putten, over Putten en de mensen in Putten. Wat ik het leukste vind van Wij Putten is dat de mensen erg begaan en betrokken zijn. Wat steken ze er toch veel vrije tijd in. Dat kan niet zonder dat je het leuk vindt, maar dat blijkt wel elke keer bij de opnames…. wat een plezier en humor daarbij komt kijken!

 

Lees meer Mail Marjolijn 06-30681835

Peter van Nieuwenhuizen Nummer 40 op de kandidatenlijst

Vanaf de oprichting van Wij Putten zit ik al bij de partij. Hier en daar mag ik mijn steentje bijdragen. Waar mogelijk doe ik dat ook maar wordt toch het grootste gedeelte van mijn tijd opgeslokt door werk, gezin en mijn hobby: fietsen! Als fanatiek fietser vind ik dan ook weer leuk wat Wij Putten allemaal voor fietsers doet. Denk bijvoorbeeld alleen al maar aan de vrijliggende fietspaden aan de Harderwijkerstraat. Dat mag je toch een Wij Putten succes noemen! Maar even belangrijk zijn de fiets-voorrang regels in Husselerveld en Bijsteren die binnenkort gewijzigd worden.

 

Lees meer Mail Peter 06-22085616

Agnes de Vreeze Nummer 41 op de kandidatenlijst

Ik zit nu al acht jaar bij Wij Putten maar door het werk van mijn man op het gemeentehuis krijg ik de laatste jaren veel mee van de ontwikkelingen en verandering in Putten. Zeg nou zelf… Is er de laatste tijd niet ontzettend veel gebeurd? Als je alleen al kijkt naar alle wegen, het riool, het dorpscentrum maar ook op het gebied van zorg zijn er grote stappen gemaakt. Ik ben best wel trots op WIj Putten want de laatste acht jaar krijgen ze, samen met andere partijen in de gemeenteraad, veel voor elkaar.

 

Lees meer Mail Agnes 06-13641051

Gert van der Haar Nummer 42 op de kandidatenlijst

Ik zit nu al ruim 6 jaar bij Wij Putten, aangestoken door mijn dochter met het Wij Putten virus. En in tegenstelling tot de meeste virussen is deze niet erg.
Vanuit mijn contacten en netwerk draag ik mijn steentje bij aan Wij Putten. Ik hoor veel en dat is ook een rol die bij Wij Putten past. Luisteren.
Putten moet wat mij betreft een aantrekkelijke gemeente blijven met veel voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid, winkels en vrije tijd.

 

Lees meer Mail Gert 0341-351155

Evelien Kroon Nummer 43 op de kandidatenlijst

Sinds de oprichting van Wij Putten ben ik lid geweest. Wat een feest was dat, die eerste verkiezingen en ook de campagne eraan voorafgaand. De kameel van Man bijt Hond met moedige Mia erop zal ik nooit vergeten! Het succes was meteen al groot en dat is alleen maar groter geworden door de jaren heen.
Voor de eerste keer sta ik nu ook op de lijst. En ik ben heel benieuwd wat deze verkiezingen gaan brengen. Ik heb er alle vertrouwen in.
Wat me zo aanspreekt in Wij Putten is de herkenbaarheid en de duidelijkheid van de partij. Als Wij Putten zegt dat zij naar de mensen wil luisteren dan gebeurt het ook, en niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar de hele vier jaren lang. En de volgende vier jaren ook.

 

Lees meer Mail Evelien

Audrey Friedel Nummer 44 op de kandidatenlijst

Ik ken de oprichters van Wij Putten al heel lang. Wij Putten wil het goede in de gemeente koesteren en waar nodig en mogelijk verbeteren. Fijn dat ik daar nu een bijdrage aan kan leveren, door onder andere op de kandidatenlijst te staan.

 

Lees meer Mail Audrey 0341-355099

Mia Tigchelaar-Den Uil Nummer 45 op de kandidatenlijst

Vanaf de oprichting zit ik al bij Wij Putten. Met gemengde gevoelens. Mijn man, Arap-John, nummer 6 op de lijst en bestuurslid spendeert wel heel veel vrije tijd in Wij Putten. En ik laat me soms daarin meeslepen. Allereerst heb ik voor Wij Putten op een kameel gezeten in 2010, voor het programma ‘Man bijt hond‘ van de NCRV. Opeens was ik ‘even’ een bekende Puttenaar haha. Zo nu en dan ga ik mee op een ‘Eropaf-je’. Ik kies ze dan natuurlijk wel uit hoor. Het moet wel mijn interesse hebben. Denk aan bezoeken aan de bibliotheek, met de boswachter op stap etc. En de NL-doet en Opschoondag ben ik meestal wel aanwezig. Nee, mijn aanwezigheid bij Wij Putten moet je vooral zien op de achtergrond. Het minst leuke maar wel nodige is de was doen. De Wij Putten bodywarmers en poloshirts die Arap-John altijd mee naar huis neemt na het opschonen, touwtrekken of een sportmarathon.

De witte bodywarmers en polo’s moeten wel WIT blijven.

 

Lees meer Mail Mia 0341-352421

Evelien Top Nummer 46 op de kandidatenlijst

Ik ben er meer of minder in getrapt 🙂  Of ik een bord in mijn tuin wilde van Wij Putten? Best jôh. Of ik ’s mee ging op campagne, op kroegentocht. Nou dat is natuurlijk wel leuk. Voordat ik het wist draaide ik volop mee in de campagne van 2010 en heb daarna alleen maar leuke activiteiten meegedaan. Nee, vraag me niet teveel over de actuele politieke situatie in Putten want alleen dan wat ik in de nieuwsbrieven, ‘Eropaf-verslagen’, Waar-is-Rien-Video’s, en Wij Putten bijeenkomsten opsteek is mij bekend.  Maar het is altijd bijzonder interessant om mee te gaan met de partij want je steekt veel op over Putten. Oja, ik pluis ook de programma’s goed door, stel hier veel vragen over opdat ik het wel exact begrijp waar Wij Putten voor staat.
De belangrijkste reden waarom ik Wij Putten steun is omdat ze voor transparantie in de besluitvorming zijn. In het verleden ben ik hier als bestuurslid van een organisatie keihard tegen aangelopen. Dat moet anders dacht ik en toen Wij Putten dat als ‘speerpunt’ naar voren bracht werd ik ‘besmet’.

 

Lees meer Mail Evelien 06-51105993

Leny Tabak Nummer 47 op de kandidatenlijst

Wat mij het meeste aanspreekt in Wij Putten is het streven om een brede partij te zijn, voor iedereen en door iedereen. Verbinding, begrip en respect hebben voor elkaar bereik je door naar elkaar te luisteren en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Door onder andere de buurten langs te gaan en met bewoners te praten krijgen de mensen van Wij Putten zicht op wat er leeft en wat bewoners belangrijk vinden. Het partij programma is een mooie weerslag hiervan.

 

Lees meer Mail Leny 0341-370893

Luuk Obbink Nummer 48 op de kandidatenlijst

Ik op een lijst van een politieke partij? Het was een gedachte waar ik even aan moest wennen. Goed, als het dan maar absoluut een onverkiesbare plaats is, was mijn antwoord aan Henri Luitjes, eind 2009. Nummer 13, dat moest kunnen.
Dat is inmiddels dik acht jaar geleden. Kon ik me destijds als oud-redacteur van De Puttenaer nauwelijks voorstellen dat ik het beschouwen van de Puttense samenleving vanaf de zijlijn zou inruilen voor een meer actieve rol in de politiek, na bijna acht jaar als secretaris in het bestuur weet ik eigenlijk niet beter. Het is nog altijd inspirerend om mee te denken over de koers van de partij en te proberen de ideeën en standpunten helder onder de aandacht van de inwoners te brengen. Ook was het een uitdaging om een actieve rol te hebben in het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de komende raadperiode: welke zaken moeten er de komende jaren worden aangepakt om dit mooie dorp leuk en leefbaar te houden voor iedereen?

 

Lees meer Mail Luuk 06-22485679

Tim Born Nummer 49 op de kandidatenlijst

Ik ben met het Wij Putten virus besmet geraakt tijdens de Puttense Sportmarathon. Wat een leuke groep mensen heb ik toen ontmoet zeg. Qua sport zeker niet de beste, maar voor wat betreft inzet wel! Dat de slogan van Wij Putten is “Wij Putten WERKT” kan ik alleen maar volmondig onderschrijven. Wat wordt er hard door de vrijwilligers, fractie en bestuur gewerkt.
Maar dat moet ook. Er is nog veel te doen in Putten. dat is dan ook de reden dat ik me had aangemeld bij het bestuur met de vraag of ik meer kon doen. Binnen no-time had ik dan ook een plek in het bestuur gekregen. Mijn politieke doelstellingen liggen op het sociale vlak. Dat wil zeggen rekening houden met mensen die het niet meezit en wat extra steun en hulp nodig hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk in verbinding te blijven, ook met andersdenkenden.

 

Lees meer Mail Tim 06-49039241