info@wijputten.nl

Alex Bus

Ik vind het belangrijk dat Putten zijn eigen afvalinzameling blijft uitvoeren, zodat Putten een van de goedkoopste gemeenten op dit gebied blijft. Als we die ambitie hebben, dan vaart iedereen daar wel bij. Maar dat moeten we wel samen doen. Het ‘wij’ in de samenleving versterken, zo noemen ze dat bij Wij Putten. Ik vind ook dat het gemeentelijk groen nog op veel plekken in het dorp versleten is  De gemeente moet daarom door blijven gaan met het renoveren van het openbaar groen.

Burgerparticipatie
In het verkiezingsprogramma staat dat Wij Putten bewoners nog meer wil betrekken bij de aanpak van hun woonomgeving, door ze te informeren, uit te nodigen om mee te doen en invloed te geven, maar wel met heldere afspraken over de reikwijdte van hun betrokkenheid. Als inwoner weten we natuurlijk niet alles maar is het wel goed dat we in basis ook luisteren naar de specialisten in de gemeente. De inwoners moeten worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leefomgeving.

Verkeer
Dagelijks ben ik onderweg naar Amersfoort of moet ik in ieder geval de A28 gebruiken. Het zou goed zijn als we het gemeentelijk integraal verkeer- en vervoersplan actualiseren, waarbij de
aansluiting op de A28 als serieuze optie wordt meegenomen. En de Voorthuizerstraat tussen de Heihaas en de Welkoop mag best wel aangepast worden aan de geldende maximumsnelheid, zodat er minder wordt geflitst. Wat ik ook lastig vind zijn de 30-km zones. Deze zijn niet altijd als zodanig herkenbaar. Er moet duidelijkheid rond de 30-kilometerzones komen. Ze moeten door de inrichting als zodanig herkenbaar zijn.  Als laatste vind ik het van groot belang dat er veilige oversteekplaatsen komen op de Oude Rijksweg voor fietsers.

Geboren
In Utrecht ben ik geboren, op 5 maart 1963 en in Putten komen wonen in 1996.
Ondanks dat bij velen Putten een negatieve klank heeft ben ik toch blij dat ik er woon.
Ik blijf daarbij altijd mezelf en kan daardoor met alle lagen van de bevolking overweg.

Gezin
Ik ben getrouwd met Hilde, samen hebben we twee dochters en een zoon.

Werk
Ik ben steenhouwer bij Bus Natuursteen in Amersfoort

Hobby’s
Volleybal, tennis, outdoor, bouwreizen voor Habitat

Terug naar mensen