info@wijputten.nl

Peter Sonnega

Wat bracht mij in Putten?
De ligging, het drinkwater!, natuur en bereikbaarheid.
Het drinkwater was in Rotterdam slechts voor 60% te zuiveren. Ik heb ooit een lijvig rapport gelezen met geheimhoudingsplicht van 30 jaar wat aangaf dat de levensverwachting met 5-10 jaar kon afnemen!

Putten heeft een behoorlijk percentage ouderen t.o.v. haar inwoneraantal. Deze worden  volgens mij niet altijd serieus genomen. In plaats van te denken aan bijvoorbeeld alleeen een ondergrondse garage zou ook meer aandacht moeten worden gegeven aan betere voorzieningen van trottoirs en oversteekplaatsen.
Zoals nu het centrum, bij de pleinen is, dat zou de norm moeten zijn.
Op sommige kruispunten zou ook meer aandacht moeten worden geschonken aan de verlichting die vaak onvoldoende is en gevaarlijk is voor m.n. ouderen die slechtziende zijn en het verkeer niet goed in kunnen schatten. Een betere verlichting voorkomt ongelukken.

Wonen:
De woningbouw is een belangrijk onderdeel van de gemeenten waaronder ook die van Putten. Twee woonlagen zouden al een behoorlijke verbetering kunnen betekenen. Bouwen in de hoogte kan best wel een oplossing bieden, maar dit dan wel passend in de omgeving.
Ook zouden we meer ruimte kunnen bieden aan woonvormen voor ouderen zoals hofjeswoningen, groepswoningen en kangoeroewoningen.
Als ouderen naar zulke woonvormen verhuizen, komen hun huidige huizen vrij. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt.
Daarnaast moet goed opgelet worden dat met de groei van Putten ook de afstanden groter worden en eventueel bij een nieuwe wijk  bijvoorbeeld een klein winkelcentrum een plaats moeten krijgen. Wat mij vooral stoort is de uitstoot van houtrook dat verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitstoting van 20% en veel gassen en verontreiniging tot gevolg heeft.

Vliegverkeer:
Ook zou ik aandacht willen vragen voor de overlast die AirPort Lelystad op termijn zou kunnen geven. Hierover moeten duidelijke afspraken door de gemeente worden gemaakt. Dit is een deel van de problematiek waar m.i. de Gemeente Putten in de toekomst mee te maken krijgt en Wij Putten zich zou voor moeten inzetten.

 

Geboren:
In mei 1936, te Leeuwarden in een zeg maar zakenfamilie. Mijn vader en zijn 5 broers waren zelfstandige ondernemers.

Studie en werk:
Ik heb na mijn studies vele functies bekleed. Zo begon ik in Rotterdam na mijn diensttijd bij de Luchtmacht. In 1957 starte ik bij een Schots houtbedrijf te Rotterdam in  fineer als correspondent- verkoper. Na 3 maanden zat ik al als ‘inkoper buitenland’ rondhout in Parijs, Erembodegem in Oost Vlaanderen en in 1959 in London en studie ‘veneers’ afgerond. Daar kon ik de volgende vier jaar prima in Mechelen als technisch manager mee uit de voeten. In 1963 bij bedrijf in Montecatini (Toscane) terecht gekomen. Via nog wat meer omzwervingen (anders wordt het zo’n lang verhaal) in 1982 mijn eigen bedrijf gestart en in 1984 nog drie andere bedrijven. In 2002 deze bedrijven en onderdelen overgedragen aan mijn zoons.

Gezin:
Nadat ik weduwnaar ben geworden in 1967 en opnieuw in 2019, heden wederom getrouwd…  met Christine.
Ik heb een zoon uit mijn eerste huwelijk en twee zoons uit mijn tweede huwelijk.

Hobby’s:
Oei, ik vind heel veel interessant. Mag me graag bezig houden met wetenschappelijke onderzoeken maar ook lezingen over filosofie of praktische psychologie. Verder reis ik graag, mag ik graag wandelen en bridgen. Oja, ik volg ook de ontwikkelingen in de chemie.

Terug naar mensen