info@wijputten.nl

Nieuws

Duidelijkheid rond sportsubsidiebeleid

Geplaatst op 19 september 2018

De gemeente moet de criteria voor sportverenigingen om subsidie te krijgen duidelijker omschrijven. Dat stelt de fractie van Wij Putten, naar aanleiding van de evaluatie van het sportbeleid.

Het is deze zomer een jaar geleden dat het subsidiebeleid op het gebied van sport op de schop ging. Toen werd ook een subsidieregeling ingevoerd waarbij sportverenigingen subsidie krijgen als ze zich inzetten voor maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld werk bieden aan mensen die lastig aan een baan kunnen komen of zich inzetten voor deelname aan sport door mensen met een lichamelijke beperking. Doen ze dat, dan kunnen ze daarmee subsidie verdienen. Een goede zaak, vindt de fractie van Wij Putten, “want zo geven de verenigingen iets terug aan de maatschappij”, zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter.
Uit een evaluatie door het bureau Sportimpuls is echter gebleken dat de criteria om voor zo’n subsidie in aanmerking te komen niet helder zijn. “Er is een hoop verwarring, waardoor verenigingen afhaken. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Van Voorst-Ruiter.
En dat is niet de enige onduidelijkheid op het gebied van sport, stelt zij. “Neem de definities als het gaat om groot onderhoud, klein onderhoud en technisch onderhoud. We hebben daar eindeloze discussies over gehad, met name bij SDC. Laat dat nou eens helder worden, voor eens en voor altijd.”
Derde punt van onduidelijkheid betreft het zogeheten open sportpark. “De gedachte heerst dat we hekken willen weghalen of zo. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. De opzet is het zoeken van samenwerking tussen de gemeente, de sportverenigingen en organisaties op het gebied van welzijn en gezondheid. Daar wordt iedereen beter van. Maar die gedachte moet nog veel verder worden uitgewerkt”, zegt het raadslid van Wij Putten.
Wel is Wij Putten blij dat de verenigingen de koppen bij elkaar hebben gestoken en zich hebben verenigd in een sportfederatie, waarmee de gemeente een gesprekspartner heeft op het gebied van sportbeleid in Putten. “In een gesprek dat de fractie hiermee had, is gebleken dat ook deze federatie veel behoefte heeft aan duidelijkheid”, besluit Van Voorst-Ruiter.

Wij Putten: mogelijk 60 km/u op Voorthuizerstraat

Geplaatst op 7 september 2018

Wij Putten wil graag onderzocht zien of het wenselijk is dat de maximumsnelheid op de Voorthuizerstraat wordt verlaagd naar 60 kilometer per uur. Wij Putten heeft hiertoe een enquête geopend op de website.Lees meer…

Wij Putten zoekt steun voor woningbouw

Geplaatst op 3 september 2018

Wij Putten wil het pleidooi voor woningbouw en bedrijventerreinen dat de partij onlangs aan de provincie heeft gestuurd bespreken in de commissie Ruimte. Om zo meer te steun te verwerven.Lees meer…

Helderheid over handhavingsbeleid

Geplaatst op 1 september 2018

Wij Putten wil graag weten hoe de gemeente te werk gaat bij het handhavingsbeleid en het innen van dwangsommen. De partij heeft het college daartoe een aantal schriftelijke vragen gesteld.Lees meer…

Meer betrokkenheid bij Voorthuizerstraat

Geplaatst op 25 augustus 2018

Wij Putten gaat zich ervoor inzetten dat aanwonenden van de Voorthuizerstraat, maar ook de gemeenteraad meer worden betrokken bij de herinrichting van deze weg. Dat is het resultaat van het overleg tussen de fractie van Wij Putten en vertegenwoordigers van de klankbordgroep Voorthuizerstraat. Lees meer…

Extra woningbouw en bedrijventerreinen

Geplaatst op

Wij Putten wil dat de provincie Gelderland instemt met de aanleg van zeven hectare bedrijfsterrein en de bouw van jaarlijks honderd woningen in Putten. Dat heeft de partij per brief aan de provincie laten weten.

De fractie van Wij Putten reageert hiermee op de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, die de provincie afgelopen maand voor inspraak heeft vrijgegeven. Lees meer…

Recreatieterreinen

Geplaatst op 15 juli 2018

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de recreatieparken in Putten. Het begon over de handhaving, waarbij de menselijke maat zou ontbreken. Tijdens de formatie in april hebben we uitgebreid over de vakantieparken in Putten gesproken. Roelof Koekkoek is toen aangewezen als wethouder voor het project Vitale Vakantieparken, inclusief de handhaving. Uitgangspunt is en blijft dat er geen permanente bewoning op vakantieparken wordt toegestaan en dat we actief handhaven. Streng, maar wel rechtvaardig; op een menselijke manier. We sturen mensen dus echt niet van de ene op de andere dag weg.Lees meer…

Bouwen aan Putten – Coalitieakkoord 2018-2022

Geplaatst op 7 mei 2018

Wij Putten, ChristenUnie en SGP hebben een akkoord bereikt over een nieuw college in Putten en het te voeren beleid voor de komende vier jaar. Vandaag hebben partijen het akkoord ondertekend.

Belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord is dat de bouw van nieuwe woningen versneld gaat plaatsvinden, van gemiddeld tachtig woningen per jaar naar jaarlijks minstens honderd. Waarvan de helft in de sociale sector.Lees meer…

Volenbeek weer verder onder handen genomen

Geplaatst op 6 mei 2018

De Stichting Natuur en Milieu Putten (SNMP) heeft een werkgroep opgericht voor het onderhoud van de Volenbeek en de Schoonderbeek in Putten.

Het doel is om bij te dragen aan het behoud van wat resteert van een oude bedrijvigheid waarbij beken gegraven werden om water te leveren aan watermolens, waarvan er een drietal bestonden in Putten. Lees meer…

Onderzoek naar voortzetting huidige coalitie

Geplaatst op 4 april 2018

Informateur Herman Luitjes gaat als eerste de mogelijkheid onderzoeken van de voortzetting van de huidige coalitie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP.Lees meer…