info@wijputten.nl

Corné van Dijk

Nou, ik volg Wij Putten al vanaf het begin. Ik ging al snel op stap met Wij Putten met één van de vele activiteiten. Het is mooi dat een politieke partij meedoet aan maatschappelijk betrokken activiteiten. Specifiek; Ik vind het belangrijk dat Wij Putten kritisch en pro-actief moet blijven op vraagstukken rondom de zorg en met name  jeugdzorg in Putten.

Duurzaamheid
Wij Putten zet in op een duurzame toekomst en dus op verduurzaming van woningen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee.
Daar kan ik zelf over meepraten want we zijn al jaren blije gebruikers van eigen opgewekte zonne-energie. Wat mij betreft mag de gemeente inwoners nog meer actief informeren en stimuleren over de mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen aan woningen, maar ook zelf werken aan duurzaamheid. Bij het inkopen van producten en diensten moet de
gemeente niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de effecten op milieu en sociale onderdelen.

Natuur
Wij Putten is zuinig op de fraaie natuur rond ons dorp, ook omdat de natuur van groot belang is voor de recreatie. Om van de natuur te kunnen genieten, zijn goed onderhouden fiets- en wandelpaden nodig. Voor het wild in de bossen zijn stiltegebieden letterlijk van levensbelang. Wij Putten wil deze dus behouden en waar nodig uitbreiden. Ook wil Wij Putten voorzichtig omgaan met oude boomstructuren. Tijdig beginnen met het gefaseerd vervangen van bomen en het beëindigen van monocultuur voorkomt het risico van kaalslag.

Vrije tijd
Toeristen noemen de Puttense gemoedelijkheid en de relatieve rust als reden om hier vele jaren achtereen te komen. Eigenlijk hoeft Putten alleen het mooie dorp te zijn dat het al is. Maar als het aan Wij Putten ligt, wordt Putten nog aantrekkelijker voor dagjesmensen en voor recreanten die hier het hele seizoen zijn. Uitgangspunt voor Wij Putten is: wat goed is voor het toerisme, is goed voor Putten, en andersom.


Geboren:
Mijn wieg stond in Putten in februari 1981

Gezin:
Vader van een zoon en drie dochters

Werk:
Ambulant hulpverlener GGZ  (bemoeizorg, wmo en forzo)

Hobby’s:
Ik hou van muziek maken (band), hardlopen, (beach)volleybal, voetbal en mijn gezin natuurlijk.

Terug naar mensen