info@wijputten.nl

Emiel Witteveen

Samen met Wij Putten hoop ik een een fijne en duurzame leefomgeving te ontwikkelen voor de bewoners van ons dorp.
We moeten zuinig zijn op onze bodem, op de kwaliteit van water en lucht. Ook moeten we onze verantwoordelijkheid pakken voor de energietransitie en voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. We willen immers een dorp met een voor mens en dier gezond leefmilieu doorgeven aan onze volgende generaties. Maar ook een veilig dorp doorgeven in de zin van openbare orde en brandveiligheid.

Wij Putten wil oog houden voor realisme in de verduurzamingsopgave. We doen wat nodig is en in de toekomst maken we handig gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. We hebben nu te maken met beperkende factoren, zoals onvoldoende netcapaciteit en het provinciale standpunt tegen windmolens op en rond de Veluwe vanwege de wespendief. Wij Putten wil komende vier jaar inzetten op no-regret-maatregelen, energiebesparende en energieopwekkende maatregelen waar eigenaren geen spijt van zullen krijgen. Resultaten op het gebied van energiebesparing worden grotendeels door ons gedrag bepaald. Daarom is het intensiveren van bewustwordingscampagnes belangrijk. Ook willen we het watergebruik terugdringen in samenwerking met Vitens. Wij Putten maakt zich zorgen over de grondwatervoorraden en wil met name grote watergebruikers via  een aanscherping van het rioolrecht stimuleren tot terughoudend watergebruik.

Geboren:
In Harderwijk, op 22 juni 2000

Studie:
Ik studeer Europese Studies in Amsterdam maar woon al mijn hele leven in Putten.

Hobby’s:
In mijn vrije tijd doe ik aan zaalvoetbal en volleybal.

Terug naar mensen