info@wijputten.nl

Tim Born

Ik ben met het Wij Putten virus besmet geraakt tijdens de Puttense Sportmarathon. Wat een leuke groep mensen heb ik toen ontmoet zeg. Qua sport zeker niet de beste, maar voor wat betreft inzet wel! Dat de slogan van Wij Putten is “Wij Putten WERKT” kan ik alleen maar volmondig onderschrijven. Wat wordt er hard door de vrijwilligers, fractie en bestuur gewerkt.
Maar dat moet ook. Er is nog veel te doen in Putten. Mijn politieke doelstellingen liggen op het sociale vlak. Dat wil zeggen rekening houden met mensen die het niet meezit en wat extra steun en hulp nodig hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk in verbinding te blijven, ook met andersdenkenden.

Dienstverlening
Putten is een veilig dorp en dat wil iedereen zo houden. Daarom is het belangrijk dat de Nationale Politie een vestigingspunt in ons dorp heeft. En als de burger klachten heeft, moet de afstand tot de gemeentelijke ombudsman klein zijn. Wij Putten wil überhaupt de dienstverlening van de gemeente Putten verder doorontwikkelen. Dat geldt voor de dienstverlening aan de balie, via internet en de telefoon. Maar voor alles verwachten moeten wij gemeentemedewerkers verwachten dat ze nieuwsgierig zijn naar de echte vraag van de inwoner. Daarvoor is het wel nodig dat de informatiehuishouding van de gemeente op en top is. We vinden het belangrijk dat de gemeente een goede gesprekspartner is en zorgt voor goede en heldere communicatie met bewoners en bedrijven. Dat kan als het college zichtbaarder is voor de Puttenaar en vaker naar buiten treedt. Ook vinden we het interessant om de mogelijkheid van dienstverlening op afspraak te onderzoeken.

Integer
Vriendjespolitiek accepteert Wij Putten niet. dat sprak mij aan! Wij Putten wil in de gemeenteraad vooral de rol van volksvertegenwoordiger en verbinder op zich nemen. Wij Putten is veel in de samenleving te vinden en neemt die kennis mee in de gemeenteraad. Waarbij het verbinden van groepen in de samenleving belangrijk is. Daarvoor wil Wij Putten nog eens goed kijken naar de werkwijze van de gemeenteraad. Soms zijn onderwerpen te ingrijpend om snel af te doen, zit er te veel tijdsdruk op de besluitvorming van de gemeenteraad en duren
vergaderingen onnodig lang. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede.
We besturen het dorp niet vanuit een ivoren toren aan het Fontanusplein. Dat betekent dat we een bestuur willen dat open, eerlijk, rechtvaardig en slagvaardig is. Wij Putten wil ook een integer bestuur, dat er voor iedereen is. Om daar de daad bij het woord te voegen wil Wij Putten alle declaraties van en cadeaus aan burgemeester en wethouders actief publiceren.

Geboren:
In Garderen, op 20-10-1956. Daar tot mijn 10e jaar gewoond.
Vanwege het werk van mijn vader moesten we naar Arnhem verhuizen en daar heb ik tot 1980 gewoond om vervolgens naar Putten te verhuizen.

Gezin:
Ik heb twee kinderen, Niels en Roos.

Werk:
Mijn opleiding is HTS Autotechniek en ik werk sinds 2006 bij de politie als Projectmanager Huisvesting & Vastgoed.

Hobby’s:
Politiek, Tennis (Laakhuisje) en motorsport.

Terug naar mensen