info@wijputten.nl

Gerard van Soest

Voor de tweede keer sta ik op de kandidatenlijst van Wij Putten. Ik wil graag in Putten samen de schouders eronder zetten. Dat mocht ik in het verleden al een beetje doen bij de WCP, maar er is meer dan het centrum. Wat mij bij Wij Putten aanspreekt is het samen doen. Het ‘wij’ in de samenleving versterken. Ik zou willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. En niet dat wie het meeste lawaai maakt automatisch gelijk krijgt.

Verbinden
Wij Putten is veel in de samenleving te vinden en neemt die kennis mee in de gemeenteraad. Waarbij het verbinden van groepen in de samenleving belangrijk is. Daarvoor wil Wij Putten nog eens goed kijken naar de werkwijze van de gemeenteraad. Soms zijn onderwerpen, zoals de sportnota in 2017, te ingrijpend om snel af te doen. Er zit dan te veel tijdsdruk op de besluitvorming van de gemeenteraad en duren de vergaderingen onnodig lang. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede. Als ik een bijdrage mag leveren aan verbetering op dit vlak, dan doe ik dat graag.

Communicatie
Wij Putten hamert al enkele jaren op de communicatie vanuit het gemeentehuis. Dat is wel wat verbeterd, maar er zijn nog grote stappen te maken. Als ondernemer ervaar ik dat nog veel verbeterd moet worden. Communiceren is wat mij betreft het gesprek aangaan met de inwoner en ondernemer.

Centrum
Putten heeft een centrum met een breed aanbod aan winkels, dat door inwoners, toeristen en regionale daggasten gewaardeerd wordt. De invloed die de gemeente heeft op het winkelaanbod in het centrum is beperkt: dat wordt voor een groot deel bepaald door het consumentengedrag. De gemeente kan echter wel zorgen voor goede randvoorwaarden. Dat de openbare ruimte op orde is, de verblijfsruimte in het centrum aantrekkelijk is, er voldoende parkeergelegenheid is, het levendig is en dat er kleur en fleur aanwezig is.

Sporthal
Werkende mensen kunnen vaak overdag niet sporten, maar wel ’s avonds. We moeten vaart maken met die derde sporthal. De huidige sporthal heeft weliswaar af en toe stille uurtjes, maar tijdens de piektijden is er geen plek en wijken we (duur) uit naar andere plaatsen. Dat is toch niet de bedoeling?

Geboren:
Op 30-6-1966 in Boskoop

Gezin:
Getrouwd en ik heb 3 kinderen

Werk:
Ik  heb een supermarkt

Hobby’s:
Dol op zaalvoetbal, voetbal, tennis, maar ook dammen en biljarten doe ik graag.

Terug naar mensen