info@wijputten.nl

Luuk Obbink

Ik op een lijst van een politieke partij? Het was een gedachte waar ik even aan moest wennen. Goed, als het dan maar absoluut een onverkiesbare plaats is, was mijn antwoord aan Henri Luitjes, eind 2009. Nummer 13, dat moest kunnen.
Dat is inmiddels twaalf jaar geleden. Kon ik me destijds als oud-redacteur van De Puttenaer nauwelijks voorstellen dat ik het beschouwen van de Puttense samenleving vanaf de zijlijn zou inruilen voor een meer actieve rol in de politiek, na bijna twaalf jaar als secretaris in het bestuur weet ik eigenlijk niet beter. Het is nog altijd inspirerend om mee te denken over de koers van de partij en te proberen de ideeën en standpunten helder onder de aandacht van de inwoners te brengen. Ook was het een uitdaging om een actieve rol te hebben in het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de komende raadperiode: welke zaken moeten er de komende jaren worden aangepakt om dit mooie dorp leuk en leefbaar te houden voor iedereen?

Verkiezingsprogramma
Voor mij staat het bouwen van voldoende en vooral betaalbare woningen zeer hoog genoteerd, voor starters, doorstromers, maar ook voor nieuwe Puttenaren die ooit huis en haard hebben moeten verlaten. Verder de verkeersveiligheid: we mogen nooit accepteren dat we op gezette tijden worden opgeschrikt door al dan niet fatale ongevallen. En de zorg: het rijk heeft flink wat taken bij de gemeenten over de schutting gekieperd, waardoor mantelzorgers het heel wat drukker hebben gekregen. We mogen ze niet in de kou laten staan. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar klik daarvoor gerust even op het verkiezingsprogramma van Wij Putten.

Wat verder van belang is? Ik ben een import-Puttenaar, afkomstig uit Leiden, geboren in Zeist, in 1996 bij toeval hier gaan wonen. En met stip stijgend op de lijst van Wij Putten, van 13 in 2010, naar 29 in 2014 en 49 in 2018 en nu zelfs op 50. Een mooie plek.

Geboren
In Zeist, op 11 april 1961

Gezin
Drie zoons, waarvan een nog thuiswonend, met gedeelde zorg

Werk
Eindredacteur van het tijdschrift Kampeerauto en freelance journalist

Hobby’s
Techniek, klussen en het opknappen van klassieke auto’s

 

Terug naar mensen