info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten zoekt steun voor woningbouw

Geplaatst op 3 september 2018

Wij Putten wil het pleidooi voor woningbouw en bedrijventerreinen dat de partij onlangs aan de provincie heeft gestuurd bespreken in de commissie Ruimte. Om zo meer te steun te verwerven.De brief is een zienswijze op de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, die de provincie tijdens de zomervakantie heeft vrijgegeven voor inspraak. In deze visie gaat het om zaken als woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen, duurzaamheid en bereikbaarheid. In de zienswijze dringt Wij Putten erop aan dat de provincie ruimte geeft voor honderd nieuwe woningen per jaar, plus zeven hectare bedrijventerrein in Putten. 
Omdat de inspraaktermijn beperkt is en de gemeenteraad in de zomer niet bijeenkomt, heeft Wij Putten het initiatief genomen om zelf deze reactie te sturen. De fractie van Wij Putten wil nu graag weten of andere partijen de inhoud steunen. In dat geval kunnen de raadsfracties in de gemeenteraad van Putten op deze manier toch nog hun stem laten horen in Arnhem op de hoorzittingen.
Bij het bespreken van de zienswijze wil Wij Putten ook graag de inspraakreactie van het Puttense college betrekken. In tegenstelling tot wat een raadsfractie afgelopen week in de media suggereerde, heeft het college namelijk wel degelijk een zienswijze ingediend. “Er wordt een beetje op los gefantaseerd”, zegt fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten. “Als zouden er politieke spelletjes worden gespeeld. Absolute flauwekul. Het college heeft alert gereageerd.”
Door de brieven van Wij Putten en die van het college tegelijk in de commissie Ruimte te bespreken, hoopt Luitjes dat de inspraakreacties op de provinciale hoorzitting elkaar kunnen aanvullen en versterken. “We hebben die honderd woningen per jaar namelijk knoerthard nodig.”