info@wijputten.nl

Prikbord

Veilig of onveilig?

Geplaatst op 7 november 2018 Foto Luc Bakker

De verkeersveiligheid op de Voorthuizerstraat krijgt het rapportcijfer 6,1 van de gebruikers. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een enquête die Wij Putten de afgelopen weken heeft gehouden.Lees meer…

Burgerparticipatie: tandje erbij graag

Geplaatst op

Als er plannen zijn aanpassingen te plegen om in de directe leefomgeving van mensen, ontstaat er soms de nodige reuring. Neem de plannen voor een nieuwe rotonde in de Garderenseweg of recent de bouwplannen aan de Bilderdijkstraat. Lees meer…

Opnieuw de Bakkerstraat

Geplaatst op 26 februari 2018

Hoe is de stand van zaken rond de aanpak van het pand op de hoek Bakkerstraat – Verlengde Dorpsstraat? Dat is de strekking van vragen die de fractie van Wij Putten aan het college heeft gesteld.Lees meer…

Vijftig kandidaten op lijst Wij Putten

Geplaatst op 21 november 2017

Op een druk bezochte algemene ledenvergadering afgelopen zaterdag, heeft Wij Putten Lees meer…

Waar is Rien? [25]

Geplaatst op 14 september 2017

Rien neemt op zijn eigen wijze afscheid van wethouder Ard Kleijer.Lees meer…

Internet in het Buitengebied?

Geplaatst op 17 april 2012

De digitale snelweg is in het buitengebied van Putten een bescheiden zandpad en de gemeente doet weinig of niks om daar verandering in te brengen. Dat was de boodschap die een delegatie van Wij Putten meekreeg bij een bezoek aan de Initiatiefgroep glasvezel buitengebied, afgelopen vrijdag 13 april.

Drie van de initiatiefnemers van deze club, Wim de Vette, Jan van de Kraats en Gert van Winkoop, legden uit dat de wethouder hun verhaal weliswaar welwillend aanhoort, maar vervolgens stelt dat het een zaak van een civiel bedrijf is. Ofwel: de gemeente heeft er niks mee te maken. Toch hebben zijn het gevoel dat de gemeente wel wat meer had kunnen doen om het bedrijf te overtuigen. Een ambtenaar zou zich vanaf 1 april met de kwestie bezig gaan houden, maar daar heeft de initiatiefgroep nog niets van vernomen.
Volgens de initiatiefgroep kost de aanleg van glasvezel in het buitengebied zo’n 1,6 miljoen euro. Maar gezien de kosten die de gemeente maakt voor sport, moet dit kunnen, vindt de initiatiefgroep. Zelf betalen is nauwelijks of geen optie, want de kosten zouden voor iedereen verschillend zijn. Men overweegt nu om burgerlijk ongehoorzaam te worden en geen OZB meer te betalen, om zo de gemeente te dwingen in actie te komen.

Dat het niet best is gesteld met de internetsnelheid, bleek overigens uit een demonstratie van Gert van Winkoop, die liet zien dat de downloadsnelheid op dat moment 546 kB per seconde was en dat het wel 10 tot 15 seconde duurde voor de site van Wij Putten er stond. Vooral dat laatste is natuurlijk onverteerbaar. Wij Putten heeft toegezegd de kwestie in de fractie te gaan bespreken.

Uit het verslag van de commissie middelen van 17 Maart:

Investeringsagenda Gelderland
Henri Luitjes van Wij Putten vraagt of de gemeente iets kan doen om de provincie te overtuigen het geld van de volgende ronde te gebruiken voor glasvezel in het buitengebied. Wethouder Gerritsen antwoordt dat hij volop gesprekken voert over dit onderwerp. De provincie Gelderland heeft aangegeven niet substantieel (financieel) bij te dragen. Er wordt nu gekeken naar andere mogelijkheden, maar omdat de gemeente Putten voorloper is gaat het moeizaam.

Politiek is leuk, hilarisch soms

Geplaatst op 17 juli 2017

Op 6 april diende de SGP een motie in, gesteund door ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD. In deze motie werd het college verzocht
• De kosten van centraal plakken door de gemeenteLees meer…

Eropaf: SNMP

Geplaatst op 2 juli 2017

De Stichting Natuur en Milieu Putten (SNMP)
Onlangs spraken we Aart van Dusschoten, Jos Noppen, Atty Heijting, Mark Beekes, leden van de Raad van Bestuur van de SNMP. Doel van Wij Putten is om middels dergelijke gesprekken Lees meer…

Eropaf: Wilhelm Tell

Geplaatst op

In Putten hebben we een heel scala aan verenigingen. Van de bijenvereniging tot sportverenigingen. En binnen de sportverenigingen heb je allerlei takken van sport. Afgelopen week Lees meer…

De wijk in met Rien (Husselerveld)

Geplaatst op 22 januari 2012

Je moet veel lef hebben om in de derde week van januari een Eropaf te plannen die ‘buiten’ plaats vindt.
Rien van de Hoek, raadslid voor Wij Putten durf de confrontatie aan met zijn partij en heeft de leden en fractie uitgenodigd om te onderzoeken wat de woonbeleving is in Putten. Onder de noemer De wijk in met Rien, gewapend met enquêteformulieren, waar mogelijk zaken aan de weet te komen en aan te pakken.

Lees hier verder De wijk in met Rien Husselerveld