info@wijputten.nl

Nieuws

Veilig of onveilig?

Geplaatst op 7 november 2018 Foto Luc Bakker

De verkeersveiligheid op de Voorthuizerstraat krijgt het rapportcijfer 6,1 van de gebruikers. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een enquête die Wij Putten de afgelopen weken heeft gehouden.

Enkele honderden mensen hebben aan de enquête meegedaan en hij staat nog steeds online op de site van Wij Putten. Al zijn nog niet alle resultaten verwerkt, er tekent zich wel een beeld af. Om te beginnen ervaren automobilisten die de weg dagelijks gebruiken de weg als veiliger dan de mensen die er slechts eens in de week komen. Mogelijk speelt gewenning een rol. Ook opmerkelijk: het gemiddelde voor de fietsveiligheid is exact gelijk aan de veiligheid voor het autoverkeer.

Als het gaat om het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur, zoals een aantal aanwonenden bepleit, is niet heel veel steun: slecht 18 procent is hier voorstander van. Ook als het gaat om het belang van het behoud van de bomen langs de weg liggen de meningen verdeeld. Slechts 22 procent vindt dat ze hoe dan ook moeten blijven staan, 24 procent zegt dat ze mogen worden opgeofferd aan de verkeersveiligheid, 19 procent alleen als er herplant plaatsvindt en 35 procent vindt dat ze zo veel mogelijk moeten blijven staan. Eén deelnemer wees erop dat de bomen de verkeersveiligheid op het fietspad ten goede komen.

Los daarvan leverde de enquête een stroom van suggesties op. Vooral wordt vaak genoemd dat de weg moet worden verbreed, omdat tegemoetkomende vrachtwagens elkaar rakelings moeten passeren. Ook wordt echter opgemerkt dat het verbreden de weg aantrekkelijker zal maken voor vrachtverkeer, dat beter een route over de snelweg kan kiezen.

Met de enquête wil Wij Putten een beeld krijgen van wat ervaringen van gebruikers zijn, zowel op de fiets als met de auto. Aanleiding zijn de plannen van de provincie om groot onderhoud aan de weg te gaan uitvoeren.