info@wijputten.nl

Nieuws

Recreatieterreinen

Geplaatst op 15 juli 2018

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de recreatieparken in Putten. Het begon over de handhaving, waarbij de menselijke maat zou ontbreken. Tijdens de formatie in april hebben we uitgebreid over de vakantieparken in Putten gesproken. Roelof Koekkoek is toen aangewezen als wethouder voor het project Vitale Vakantieparken, inclusief de handhaving. Uitgangspunt is en blijft dat er geen permanente bewoning op vakantieparken wordt toegestaan en dat we actief handhaven. Streng, maar wel rechtvaardig; op een menselijke manier. We sturen mensen dus echt niet van de ene op de andere dag weg.

Dit beleid is overigens niet nieuw. In 2014 heeft de gehele gemeenteraad, na veel overlastklachten, besloten om de verloedering op parken aan te pakken. Handhaven dus. En dat doen we nu al vier jaar. Eerst met grootschalige acties, maar die tijd ligt achter ons. Dat is ook niet meer nodig. Nu is het meer een kwestie van ’bijhouden’. En natuurlijk moet dat op een normale, menselijke manier. En als mensen zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld boa’s of gemeenteambtenaren, dan kunnen ze daarover een klacht indienen. En dat moeten ze ook echt doen. Laat uiteindelijk dan onze gemeentelijke ombudsman maar een oordeel daarover geven. Ook daarvan moeten we leren.

Maar Putten heeft ook het probleem van woningnood. Voor mensen in een acute noodsituatie hebben we nauwelijks oplossingen. Dat geldt ook voor starters op de woningmarkt. En we weten dat woningbouw op Rimpeler, Matchpoint en Wallenberg nog even op zich laat wachten. Reden voor Wij Putten, ChristenUnie en SGP om gezamenlijk het college in de raadsvergadering van 5 juli te vragen snel een park in te richten waar tijdelijk gewoond mag worden. Dat is dus een park waar een woonbestemming op komt en waar de recreatiebestemming vervalt.
Of zoals het in het coalitieakkoord staat:
“…Tijdelijke huisvesting van doelgroepen op recreatieparken als een ‘warm’ saneringsinstrument sluiten we zeker niet uit. Ook een permanente locatie voor tijdelijke huisvesting behoort tot de mogelijke oplossingsvarianten. We willen dat het recreatiecluster bestemd blijft voor de recreatie. Buiten het cluster kunnen we ruimer denken en is er meer mogelijk…”

Op onze vraag: “Ziet het college mogelijkheden om op hele korte termijn een ‘pauze-park of -parken’ te starten, alwaar doelgroepen (mensen in nood, spoedzoekers, starters op de woningmarkt) tijdelijk kunnen wonen? heeft het college (uiteraard) positief gereageerd. Eind dit jaar verwachten we zo’n eerste park. Voor starters op de woningmarkt komt het college met een apart voorstel. Natuurlijk moet dat ook snel en de fractie van Wij Putten houdt de vinger aan de pols. Direct na de zomervakantie gaan we hiermee verder.