info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten inventariseert wensen Harderwijkerstraat (de uitslag!)

Geplaatst op 30 augustus 2011

PUTTEN – De Harderwijkerstraat moet vrijliggende fietspaden krijgen. Dat komt naar voren uit een enquête die Wij Putten afgelopen zaterdag in het centrum onder passanten heeft gehouden.

De partij heeft afgelopen zaterdag bezoekers van de Puttense promodag gevraagd of zij de Harderwijkerstraat veilig vinden, en zo nee, wat er moet veranderen. Een forse meerderheid van 161 van de 241 ondervraagden vindt het eigenlijk een wonder dat er maar weinig ongelukken gebeuren en 182 respondenten vinden dat er liever vandaag dan morgen maatregelen moeten worden genomen. Op de vraag voor wie de Harderwijkerstraat er moet zijn, antwoordde ruim een kwart dat die er voor alle verkeersdeelnemers moet zijn, terwijl meer dan de helft vindt dat doorgaand verkeer hier te gast is, omdat het een belangrijke schoolroute is. Op de suggestie dat kinderen hier gewoon weer op straat moeten kunnen spelen, antwoordde slechts één respondent bevestigend.
Op de vraag welke maatregelen gewenst zijn, kruiste een overtuigende meerderheid van bijna 90 procent (212 respondenten) aan dat er vrijliggende fietspaden moeten komen. Hiervan hadden 157 mensen dit als enige optie aangekruist. Verder werden genoemd het plaatsen van meer flitspalen (22 keer), het verlagen van de maximumsnelheid (21 keer) en het plaatsen van obstakels (27 keer). Ook was er nog een aantal extra suggesties, zoals het weren van het landbouw- en vrachtverkeer, het tegengaan van het naast elkaar fietsen en het verbeteren van de veiligheid op de kruising met de Lariksstraat en de Brinkstraat.
“Natuurlijk is zo’n enquête niet echt representatief, maar de overduidelijke uitslag laat wel een denkrichting zien”, zegt raadslid Herman Luitjes van Wij Putten, die afgelopen zaterdag ook op de markt aanwezig was. “Veel Puttenaren vinden het net als Wij Putten een goed idee om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Het college komt dit najaar komt met voorstellen om de fietsveiligheid in Putten te verbeteren. Hierbij zullen de uikomsten van de enquête zeker een rol spelen.”
De partij houdt ook een enquête onder aanwonenden van de Harderwijkerstraat. Meer dan de helft van de enquêteformulieren hiervan is inmiddels binnen. De resultaten hiervan worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.