info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten gaat Bijsteren in

Geplaatst op 13 januari 2014

Wij Putten gaat komende zaterdag 18 januari in Bijsteren huis aan huis vragen wat mensen van hun leefomgeving vinden. Dit in het kader van de actie De wijk in.

Het is de negende keer dat een team van leden van Wij Putten een van de Puttense wijken ingaat, met een enquête over de woonbeleving. Hierin wordt de mensen onder meer gevraagd of ze zich veilig voelen in hun wijk, of er voldoende voorzieningen zijn en hoe het is gesteld met de verkeersveiligheid en de sociale samenhang. Doorgaans blijkt uit de enquêtes dat mensen behoorlijk tevreden zijn, maar dat ze vaak ook wel verbeterpunten aandragen, zoals een extra lantaarnpaal, een verkeersremmer, of wat meer parkeergelegenheid. Omdat het in Bijsteren gaat om een fonkelnieuwe wijk, is Wij Putten extra benieuwd of de planologen erin zijn geslaagd om een optimale leefomgeving te creëren.
De partij gaat komende zaterdag huis aan huis de bewoners hierover bevragen en gebruikt de resultaten mede als basis voor het beleid van de komende jaren. Als er heel concrete verbeterpunten naar boven komen, zet Wij Putten zich ervoor in dat een en ander zo snel mogelijk wordt aangepakt.
Wie niet thuis is, krijgt de enquête in de brievenbus. Het ingevulde formulier inleveren kan tot zaterdag 25 januari op de Mennestraat 54 te Putten.