info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten: mogelijk 60 km/u op Voorthuizerstraat

Geplaatst op 7 september 2018

Wij Putten wil graag onderzocht zien of het wenselijk is dat de maximumsnelheid op de Voorthuizerstraat wordt verlaagd naar 60 kilometer per uur. Wij Putten heeft hiertoe een enquête geopend op de website.

Aanleiding vormen de provinciale plannen om groot onderhoud aan de Voorthuizerstraat uit te voeren en daarbij ook een aantal knelpunten op te lossen, ook op het gebied van fietsveiligheid. De provincie heeft hiertoe een klankbordgroep van belanghebbenden in het leven geroepen, om mee te praten over de herinrichting van de weg.
Uit gesprekken met leden van deze klankbordgroep en aanwonenden is het de fractie van Wij Putten duidelijk geworden dat veel van de aanwonenden graag zouden zien dat de maximumsnelheid omlaag gaat naar 60 kilometer per uur. Wij Putten vindt dit een interessante optie. “Het zou de verkeersveiligheid ten goede komen en mogelijk wordt het ook minder druk, omdat de route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer”, zegt fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten. “Navigatieapparatuur houdt hier ook rekening mee.”

Voordat Wij Putten een definitief standpunt inneemt, wil Wij Putten echter ook weten wat de mening is van gebruikers van de weg. Daartoe hebben we een enquête geopend op de website wijputten.nl/voorthuizerstraat, met vragen over verkeersveiligheid, zowel op de weg als op het fietspad. “Er is ook ruimte om ideeën aan te dragen, we zijn heel benieuwd naar wat het oplevert”, zegt Luitjes.
De fractie richt zich ook tot het college. Met een aantal schriftelijke vragen wil Wij Putten weten wat het college vindt van een eventuele verlaging van de maximumsnelheid. Ook wil de fractie weten of het college is betrokken bij de voorbereiding van het groot onderhoud en hoe de gemeenteraad erover wordt geïnformeerd. Luitjes: “De raad hamert er al jaren op dat de weg moet worden aangepakt en het staat in tal van verkiezingsprogramma’s. Het zou vreemd zijn als we nu niet bij de herinrichting zouden worden betrokken.”