info@wijputten.nl

Nieuws

Trots

Geplaatst op 20 maart 2014

Beste leden,
Wat een geweldig resultaat heeft Wij Putten behaald. Meer dan 25 % van de kiezers, dus zeg maar 1 op de 4, heeft op Wij Putten gestemd. Het resultaat is vijf zetels in de gemeenteraad. Ik vat het maar samen als ‘loon naar werk’, niet alleen van de fractie en bestuur maar ook van veel, heel veel leden.
Wij Putten mag ook trots zijn dat er meer mensen zijn gaan stemmen dan vier jaar geleden. Naar mijn mening is dat het resultaat van het werk om inwoners meer te betrekken bij de eigen omgeving.
Iedereen die aan dit prachtige verkiezingsresultaat heeft meegewerkt wil ik van harte bedanken. Ook nodig ik jullie allemaal uit om Wij Putten de komende jaren te blijven steunen bij de diverse activiteiten. Bijvoorbeeld op 29 maart tijdens de Nationale Opschoondag of tijdens de Puttense Sportmarathon.
De fractie gaat nu aan de slag met de verkenning van een nieuw te vormen college.
Groet,
Henri Luitjes