info@wijputten.nl

Nieuws

Starters als fundament en motor van de woningmarkt

Geplaatst op 12 november 2017

Ook in Putten is er sprake van een toenemend tekort aan woningen: een beperkte beschikbaarheid van koopwoningen en oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. In het regeerakkoord neemt het nieuwe kabinet maatregelen op de woningmarkt. Het is echter de vraag of die leiden tot een betere toegankelijkheid van de woningmarkt in Putten.

In het nieuwe regeerakkoord staat:

Gemeenten worden verder gestimuleerd met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom.

Recordhoogte
In dezelfde week dat het regeerakkoord verscheen publiceerde NVM ook haar cijfers en wat bleek? De NVM-cijfers bevestigen dat de huizenmarkt oververhit is. Het aantal beschikbare woningen (86.500) is het laagst in dertien jaar. De gemiddelde huizenprijs ligt op recordhoogte met 264.000 euro, bovendien worden huizen veel sneller verkocht. Gemiddeld in 54 dagen, 25 dagen minder dan een jaar terug.

Hoe kunnen de twee A4’tjes in het regeerakkoord de woningtekorten in Putten verhelpen? Het aantal huishoudens neem toe, mede doordat ze gemiddeld kleiner worden. Tegelijkertijd blijft de groei van het aanbod achter. Volgens Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam heeft de regering in de crisis op zijn handen gezeten. Terwijl er landelijk tot 2025 jaarlijks 80.000 nieuwe woningen nodig zijn, kwamen er afgelopen jaren slechts tussen de 45.000 en 55.000 woningen bij.

In het regeerakkoord staat verder dat

„Het kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie.”

Zo moet belemmerende wetgeving verdwijnen, maar wat daarmee bedoeld wordt is nog niet precies duidelijk. Wat wel pijnlijk duidelijk is, is dat het nog zeker lang duurt voor de nieuwbouw op peil is. De bouw is nog maar net een beetje hersteld van de crisis en heeft nu al groeiproblemen, zoals een tekort aan personeel en materiaal waaronder bijvoorbeeld isolatiemateriaal en heipalen.

Met name starters hebben het moeilijk om de woningmarkt te betreden. Aan zowel koop- als huurwoningen is een tekort. Wie in Putten op zoek is naar een sociale huurwoning, staat voor zeker zes jaren op de wachtlijst. Huurhuizen in de vrije sector zijn er in Putten nauwelijks, zeker niet in de categorie net boven de sociale huurprijsgrens. Voor een koopwoning hebben starters te maken met strengere hypotheekvoorwaarden, waaraan ook het komende kabinet niet wil tornen. En dat terwijl juist starters het fundament vormen van de woningmarkt. Met het geld waarmee zij hun eerste huis kopen, kunnen gezinnen doorstromen naar een grotere woning. Maar dan moeten er wel voldoende doorstroommogelijkheden voor deze groep zijn.

Wij Putten ziet starters niet alleen als fundament, maar ook als de motor van de woningmarkt en dringt aan op het bouwen van voldoende en betaalbare wooneenheden. Waarbij het belangrijk is dat er een goede mix ontstaat, afgestemd op de behoefte aan woningen. Het bouwen van voldoende woningen is een lastige opgave. Zo wordt het aantal te bouwen woningen beperkt door onder andere het woningbouwcontingent, belemmerende factoren op het gebied van milieu en een gebrek aan uitbreidingslocaties. Daarnaast wil Wij Putten komende raadsperiode de mogelijkheid onderzoeken van een tijdelijke ontheffing voor jongeren om op in de toekomst te saneren recreatieparken te mogen wonen, in afwachting van een passende woning.

Joyce Kamphuis en Arap-John Tigchelaar