info@wijputten.nl

Nieuws

Waar staan de bouwsteigers over 5 jaar?

Geplaatst op 13 maart 2016

Op dit ogenblik zie je her en der in Putten bouwsteigers staan. Wij Putten is blij met al die bouwinitiatieven, maar maakt zich wel grote zorgen of ze er in 2021 ook nog staan.

BouwactiviteitenDe eerstkomende paar jaar kan Putten nog wel stevig bouwen. De locatie Rimpeler in Bijsteren is nog goed voor 200 woningen, al is dat vanwege Keizerswoert, het NS-station en Benegas wel een lastige plek. Maar voor de periode 2018 tot 2024 heeft de gemeente nog maar 200 woningen in de planning staan, waarvan 120 aan de Ambachtstraat. Eigenlijk rekent niemand erop dat daar binnen 10 jaar gebouwd wordt. Conclusie: Putten heeft voor de periode 2018 – 2024 maar 80 woningen op de tekentafel liggen. Dat is veel te weinig.

Meer bouwen
Op dit moment mag Putten van de provincie en de regio jaarlijks 80 woningen bouwen. Wij Putten pleit er al een paar jaar voor om dit aantal beter te benutten. Om een aantal redenen. De trend dat een woning gemiddeld steeds minder bewoners telt, laat zich ook in Putten zien. Ook blijven ouderen langer zelfstandig wonen, waardoor er minder woningen vrij komen. En er is wel een grote vraag naar woningen, met name voor de zogeheten starters op de woningmarkt, maar bijvoorbeeld ook voor gescheiden mensen, die nu hun toevlucht vaak nog zoeken op de vakantieparken. De wachtlijsten zijn nog lang niet weg. En vergeet de arbeidsmigranten en de statushouders niet. Kortom, we moeten de komende jaren stevig aan de bak.

Putten-Zuid
Natuurlijk kunnen we in het centrum de laatste groene plekjes opofferen. Maar we willen het dorp ook dorp houden en niet volbouwen. Onlangs sneuvelde nog het plan om 12 woningen aan de Torenlaan te bouwen.
Willen we na 2018 nog echt kunnen bouwen, dan moeten we het over een andere boeg gooien. Daarom wil Wij Putten aan de slag met de nieuwe woonwijk Putten-Zuid. Dat is het gebied ten zuiden van de Van Geenstraat en ten westen van de sportvelden. We moeten in gesprek met de ondernemers daar en in ieder geval niet toestaan dat ze hun bedrijven nog verder uitbreiden. Wie in 2021 wil bouwen, moet nu beginnen Putten-Zuid op de tekentafel te leggen. Regeren is vooruitzien.

Herman Luitjes
Raadslid Wij Putten