info@wijputten.nl

Nieuws

Stop bezuinigingen op sportaccommodaties

Geplaatst op 9 april 2023

Wij Putten wil dat het college afziet van geplande bezuinigingen op de sportaccommodaties. “Putten verdient goede voorzieningen”, zegt commissielid Alex Guliker.

Het college heeft vanaf 2019 samen met de sportverenigingen in kaart gebracht welke investeringen er nodig zijn in hun voorzieningen. Het gaat dan om voetbalverenigingen SDCP en Rood-Wit, korfbalvereniging De Meeuwen, de tennisverenigingen Vale Ouwe en Laakhuisje, het Hippisch Verband, schietvereniging Wilhelm Tell, en de Fietscrossclub. Daaruit bleek dat de verenigingen de komende vijf jaar 2,2 miljoen euro aan investeringen nodig hadden. Na nog wat rekenwerk werd dit teruggebracht tot 2 miljoen euro.

Het Puttense college vindt dit bedrag kennelijk nog steeds te hoog en heeft nu eenzijdig voorgesteld om kleinere investeringen niet te subsidiëren. Afhankelijk van de grootte van de vereniging ligt de grens bij 15.000 tot 25.000 euro. Dat levert een bezuiniging op van ruim 260.000 euro. Daarnaast vraagt het college bij iedere investering een eigen bijdrage van de verenigingen, oplopend tot 20 procent. Dit afhankelijk van het aantal leden dat niet in Putten woonachtig is. Dat levert nog eens een bezuiniging op van ruim 110.000 euro.

Wij Putten vindt het onfatsoenlijk om de spelregels voor de investeringen te veranderen, zeker als deze na een gedegen samenwerking met de verenigingen tot stand zijn gekomen. Het college belooft de buitensportverenigingen weliswaar de volledige vergoeding van het groot onderhoud, maar bezuinigt tegelijkertijd op de noodzakelijke sportinvesteringen. Commissielid Alex Guliker van Wij Putten: “Een voorbeeld: Rood-Wit krijgt met dit nieuwe college 3.600 euro extra voor groot onderhoud, maar moet tegelijkertijd 110.000 euro inleveren op de noodzakelijke investeringen in hun sportaccommodatie. En zo zijn er nog meer verenigingen die fors moeten inleveren. Daarmee worden de leden van die verenigingen keihard geraakt.”

Wij Putten gaat in de raadsvergadering van komende donderdag 13 april alles proberen om het college op andere gedachten te brengen. Daartoe komt de fractie met wijzigingsvoorstellen. Guliker: “Om sport voor onze inwoners ook in de toekomst mogelijk te maken is het belangrijk dat de Puttens sportvoorzieningen op orde zijn. En laten we niet vergeten dat sportverenigingen meer doen dan sport aanbieden, ze zijn ook het cement in onze samenleving.”