info@wijputten.nl

Nieuws

Samen voor een goede toekomst van ons winkelcentrum!

Geplaatst op 21 april 2013

“De leegstand in winkels zal de komende jaren verviervoudigen, terwijl maar liefst een op de drie winkels binnen vijf jaren zal verdwijnen. Want waarom zou je als consument nog aankopen doen in een winkel, als ze allemaal hetzelfde bieden en je bovendien online vaak goedkoper je spullen aanschaft? De uitdaging voor de retailer wordt dan ook om niet op prijs te concurreren met het internet, maar met extra service, een beter advies of gerichte communicatie. Maar hoe pak je dat aan?” Cor Molenaar

De uitstraling van het winkelcentrum is het resultaat van alle betrokken partijen. Een goede samenwerking is daarom belangrijk en kan het tij van dalende passanten keren. Wij Putten heeft daarom in de gemeenteraad voorgesteld om een detailhandelvisie op te stellen met daarin de bijdragen van alle betrokken partijen. Maar wat is een detailhandelvisie precies en waartoe kan dat leiden. Onze buurgemeente Barneveld heeft in 2006 een detailhandelvisie opgesteld, die als katalysator voor de detailhandel moest werken.

“Het is nu zaak om daadkracht te tonen, zodat deze detailhandelsvisie werkt als een katalysator om de gewenste ontwikkelingen en winkelplannen te realiseren. Belangrijk is het besef dat succes niet vanzelf komt en dat de keuze voor de verdere ontwikkeling van het centrum en de concentratie van perifere detailhandel belangrijk zijn, maar niet voldoen. Gemeente en private partijen moeten samen investeren in de toekomst. Hiervoor moeten projecten worden opgepakt die voortvloeien uit de detailhandelvisie.” de gemeente Barneveld

Wij nodigen u van harte uit op de Wij Putten Academie van 15 mei, waar we samen meer willen leren van de situatie in Barneveld. Wij bieden u de gelegenheid om in gesprek te gaan met de centrummanager van Barneveld mevrouw Karelien Druijff-Baart van de Barneveldse Middenstands Vereniging (BMV) en de betrokken ambtenaar van de gemeente Barneveld de heer Jan Wessels.

Namens Wij Putten,
Henri Luitjes

Locatie: de Huifkar
Datum: 15 mei 2013
Tijd: 19:15 uur inloop en 19:30 aanvang