info@wijputten.nl

Nieuws

Jannita la Roi

Geplaatst op 25 december 2017

We zouden inwoners nog meer kunnen betrekken bij aanpak van hun woonomgeving, door ze te
informeren en vooral uit te nodigen om mee te doen.