info@wijputten.nl

Nieuws

Putten verlaagt eigen bijdrage WMO

Geplaatst op 11 december 2017

Op voorstel van Wij Putten, SGP en ChristenUnie heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om de eigen bijdrage WMO met ingang van 2018 fors te verlagen.

Dat betekent dat in 2018 niemand in Putten meer betaalt dan € 17,50 per vier weken voor WMO-zorg, met uitzondering van beschermd wonen. Met dit besluit loopt de gemeenteraad van Putten vooruit op kabinetsbeleid om de eigen bijdrage WMO vanaf 2019 flink te verlagen. De drie genoemde partijen zien geen reden om hiermee te wachten tot 2019.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een breed pakket aan WMO-zorg. Tot nu toe vroeg de gemeente daar de maximale eigen bijdrage voor, waarvan de hoogte afhankelijk is van inkomen, vermogen, leeftijd en de kosten van de zorg. Met name voor mensen die gebruikmaken van dagbesteding kan dat fors in de papieren lopen. Dat leidt er soms toe dat mensen afzien van beroep op deze zorg. En dat betekent een nog zwaardere, ongewenste belasting voor de toch al zwaar belaste mantelzorgers. 

Met dit raadsbesluit bereiken Wij Putten, SGP en ChristenUnie dat de eigen bijdrage voor de Puttenaren fors wordt verlaagd. De financiële gevolgen zijn voor de gemeente beperkt, omdat de gemeente tot nu toe veel WMO-zorggeld overhoudt en het rijk vanaf 2019 de gemeente hiervoor financieel compenseert. Met de verlaging van de eigen bijdrage hopen de drie partijen dat mensen die zorg nodig hebben makkelijker toegang krijgen tot die zorg.