info@wijputten.nl

Nieuws

Putten op slot

Geplaatst op 8 september 2022

Veel blijft bij het oude, zo blijkt uit het coalitieakkoord van SGP, GB, CU en CDA. Er wordt zogezegd in de keuken van het gemeentehuis gewoon verder gekookt met het Wij Putten-kookboek en daar kunnen we natuurlijk prima meeleven.

LHBTQI+
Zo gaan de voorbereidingen voor de nieuwe, derde sporthal gewoon door, net als het plan voor de verbouw van school Groevenbeek. Ook de aanpak van de Dorpsstraat en de Kerkstraat gaat door. Blij verrast zijn we over de LHBTIQ+ paragraaf in het coalitieakkoord. Het is hoog tijd dat niemand in Putten wordt genegeerd.

Bestaanszekerheid op het spel
Er is wel een hele grote ‘maar’. Dit akkoord geen antwoorden op de nieuwe, maatschappelijke problemen. Het staat bol met teksten als: we hebben aandacht voor; we streven naar; we onderzoeken; we stimuleren; we zien het belang van; we bereiden ons voor op; et cetera. Is dit nou de daadkracht die de heer Hoogendijk (GB) ons in de Puttenaer voorspiegelde?
Neem nou de bestaanszekerheid van veel inwoners. Die staat op het spel door de hoge inflatie en de torenhoge energierekening. Toch wil de coalitie gewoon de gemeentelijke belastingen gaan innen. Bijzonder, vooral omdat Putten vorig jaar miljoenen overhield en dit jaar naar verwachting weer.
Daarom pleit Wij Putten ervoor dit jaar de overschotten van de gemeente voor een belangrijk deel terug te geven aan onze inwoners. Ze hebben het harder nodig. De gemeente zet die toch maar op de spaarrekening. Ongewone tijden vragen om ongewone besluiten. Des te onbegrijpelijker is het dat deze coalitie zichzelf in de watten legt met een dure, vierde fulltime wethouder.

Woningnood
Het vorige college met Wij Putten verdubbelde zo ongeveer de woningbouwproductie van 80 naar 160 woningen per jaar. En ondertussen zat Gemeentebelangen met het zakrekenapparaat te controleren of het allemaal wel klopte. Nu ze zelf aan het stuur zitten, durven ze geen aantallen te noemen. Waar is de ambitie, de daadkracht?
Overigens, als er wel woningen en bedrijfsgebouwen gebouwd worden, is de kans groot dat ze niet op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Dat zit vol. Daarom zou een lobby voor verzwaring van het netwerk erg verstandig zijn!
Ook gaat de coalitie op zoek naar een tweede locatie voor tijdelijke huisvesting op Halvinkhuizen. Maar waarom daar niet gelijk permanente woningen bouwen?

Putten op slot
Door de stikstofcrisis worden nieuwe bouwprojecten steeds lastiger uit te voeren. De sleutel tot bouwen is stikstof. Zonder stikstofruimte geen woningbouw in Halvinkhuizen, geen aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg en geen nieuw bedrijventerrein Henslare. Zonder stikstofruimte zit Putten op slot. Wat moeten inwoners en ondernemers doen? Verhuizen? Als alles stil komt te liggen heb je zelfs met drie wethouders nog te veel bestuurders.

Onvoldragen
Wij Putten heeft alles afwegende in de gemeenteraad tegen dit akkoord gestemd. Het is onvoldragen. Wij Putten zal uiteraard wel via amendementen en moties zijn best doen om het beleid tijdig bij te buigen. Daar mag u op rekenen.