info@wijputten.nl

Nieuws

Participatieraad krijgt koperen hertje

Geplaatst op 17 januari 2017

De Participatieraad heeft afgelopen maandag van Wij Putten een koperen hertje in ontvangst genomen en is daarmee uitgeroepen tot Ambassadeur van het Wij-gevoel.

Met de onderscheiding wil Wij Putten personen en organisaties in het zonnetje zetten, die zich op een bijzondere manier inspannen voor de Puttense samenleving en op die manier bijdragen aan het wij-gevoel. Deze keer was de Participatieraad aan de beurt. “Met het toetsen van het sociaal beleid aan de praktijk draagt deze club bij aan de samenhang in Putten”, aldus raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten. “En daarmee aan het wij-gevoel.”

Hertje1De Participatieraad is de opvolger van de WMO-raad, die bovendien op een breder sociaal gebied advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd. “De adviezen zijn voor het college, maar voor mij als raadslid ook een belangrijke leidraad bij het bepalen van standpunten bij sociale kwesties”, aldus Van Voorst-Ruiter.

Voorzitter Chris van Tilborg toonde zich blij met de onderscheiding. “Het voelt als een warme deken en een enorme blijk van waardering voor inspanningen die vaak niet heel zichtbaar zijn.” Vooral bij het opstellen van ongevraagde adviezen is de raad sterk afhankelijk van signalen uit de Puttense samenleving. “We kunnen geen individuele dossiers in behandeling nemen, maar als we meerdere signalen over een bepaalde kwestie krijgen, kan dat wel reden zijn voor een ongevraagd advies aan het college. Het is belangrijk dat mensen ons weten te vinden, want we hebben die prikkels uit de samenleving nodig”, aldus Van Tilborg. “Alleen daarom al ben ik hier heel blij mee.”

Het is de vijfde keer dat Wij Putten de onderscheiding toekent. Het koperen hertje is gemaakt door de Puttense kunstenaar Marjan Heijmans.