info@wijputten.nl

Nieuws

Oproep Wij Putten rond uitstel Zorgwet vindt navolging

Geplaatst op 2 maart 2014

De oproep aan de Tweede Kamer van Wij Putten om de overdracht van zorgtaken uit te stellen, heeft steun gekregen van de Ouderen Partij Haarlem. Wij Putten roept andere lokale partijen op dit voorbeeld te volgen.

Wij Putten verstuurde de oproep afgelopen dinsdag, nadat het de partij in het dorpsgesprek in Stroud duidelijk was geworden dat gebruikers en verleners van zorg in grote onzekerheid verkeren over wat er na 1 januari 2015 gaat gebeuren. De partij pleit er daarom voor om de overdracht van de zorgtaken aan gemeenten een jaar uit te stellen en dat jaar te gebruiken als proefperiode. Dit ook omdat de Zorgwet nog niet in de Tweede Kamer is behandeld en er volgens de partij te weinig tijd overblijft om de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning zorgvuldig te kunnen invoeren.

De Ouderen Partij Haarlem heeft inmiddels de fracties in de Tweede Kamer laten weten de oproep van Wij Putten te steunen. Wij Putten heeft een kopie van de brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen en roept lokale partijen elders in het land op om zich achter het initiatief te scharen. “Net als Wij Putten zijn deze partijen niet gebonden aan een landelijke partij en kunnen zij een beroep doen op alle honderdvijftig volksvertegenwoordigers”, zegt raadslid Herman Luitjes.

Hij wil graag dat de gemeente Putten zich ook bij de oproep aansluit en daarom gaat Wij Putten in de raadsvergadering van komende donderdag hier een voorstel over doen.

De Zorgwet regelt de overdracht van zorgtaken van het rijk aan de gemeenten. Met die nieuwe WMO-wet is ook een bezuiniging gemoeid van 25 tot 40 procent. In Putten maken ongeveer 1.300 inwoners gebruik van huishoudelijke hulp en dagbesteding.