info@wijputten.nl

Nieuws

Motie Voedselbank in de spotlight

Geplaatst op 4 november 2021

Tijdens de begrotingsraad heeft Wij Putten een motie ingediend met het verzoek aan het college in nauw contact met de Voedselbank Harderwijk te bekijken hoe er meer bekendheid gegeven kan worden aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de Voedselbank. Verder intern te bekijken of er meer inzet nodig is om de drempel te verlagen en misschien nog meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid gebruik te maken van de Voedselbank als aanvulling van de huishoudelijke boodschappen.
Dit naar aanleiding van een ‘Eropaf’ werkbezoek op 27 oktober jl. Er bleek namelijk geen behoefte aan subsidie te zijn maar wel aan clientèle.  In Putten maken maar 18-20 mensen in Putten gebruik van de Voedselbank terwijl je een veelvoud op basis van statistiek zou verwachten.
Voor de voledige tekst van de motie:  motie Voedselbank in de spotlight 4 november 2021