info@wijputten.nl

Nieuws

Meten is Weten

Geplaatst op 29 december 2013

Een paar weken geleden was Putten weer positief in het nieuws. Opnieuw ging het over afval: in Putten wordt landelijk gezien het minst aantal kilo’s afval opgehaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een jaar geleden, op 6 december 2012, ging de gemeenteraad akkoord met een prijsverhoging van € 0,90 naar € 1,20 voor de blauwe afvalzakken. Alleen het CDA was tegen. Tegelijk werd besloten dat de groente- en fruitafvalzakken nog goedkoper zouden worden. Met deze prijsprikkel werd nog betere afvalscheiding beoogd. Opzet geslaagd, zou je zo zeggen.  De cijfers van het CBS betreffen echter 2012, dus het daadwerkelijke effect van de genomen maatregelen is nog niet bekend.

Als ik uit eigen ervaring mag spreken, dan denk ik dat de prijsverhoging zeker een prikkel vormt. Het zet ons Puttenaren aan het denken. Dat bleek Wij Putten al toen we op 17 november 2012 een eigen benchmarkonderzoek deden. Tijdens de wijkenquête werd aanvullend gevraagd hoeveel afvalzakken er werden verbruikt en of prijsverhoging zou leiden tot nog meer bewustzijn.
In ruime meerderheid waren de bewoners erg positief. De kop in de Stentor van 7 december 2012, daags na de raadsvergadering ‘Blauwe zak fors duurder’ is procentueel geheel waar, maar volgens de bewoners die ik heb gesproken, is het zeker geen issue.

Nu kent mijn omgeving mij als bewust daar waar het gaat om gas- en energieverbruik. Door maatregelen te treffen en enkele investeringen te doen, konden we met ons gezin het energieverbruik in een jaar halveren en komen we met gas niet boven een verbruik van 800 m3 per jaar. Elke week worden standen bijgehouden en Mia, mijn vrouw, werkt dat als boekhouder elke week bij in een spreadsheet. Meten is immers weten.
Met die gedachte heb ik Mia gevraagd om in 2013 te noteren hoeveel afvalzakken ons gezin van twee volwassenen en drie kinderen nu aan de weg zet. Immers, je moet je ergens op baseren.
Na precies een jaar kunnen we constateren welke bijdrage we met 27 plasticafvalzakken en 19 restzakken hebben geleverd. De uitwerking van de verhoging houdt voor ons gezin in:

prijspeil 2012:    € 19,80 per jaar   |  prijspeil 2013:    € 25,50 per jaar
27 plasticafvalzakken à € 0,10       |  27 plasticafvalzakken à € 0,10
19 restafvalzakken à € 0,90            |  19 restafvalzakken à € 1,20

Al met al zijn we met ons gezin dus € 5,70 duurder uit. Gelukkig werd in dezelfde raadsvergadering het besluit genomen de lastendruk voor de burger in 2013 te beperken door het tarief van de afvalstoffenheffing met € 5,00 te verlagen.