info@wijputten.nl

Nieuws

Kleur bekennen

Geplaatst op 11 februari 2014

De gemeente Putten moet de komende jaren nog fors bezuinigen. Voor 2014 is er een sluitende begroting, maar hoe de gemeente in 2015 een bedrag van 1,5 miljoen euro kan bezuinigen, wordt pas na de verkiezingen van 19 maart besloten. Dat biedt politieke partijen de kans om nu uit te leggen hoe ze dat gaan doen.

Wij Putten heeft dit in het verkiezingsprogramma aangegeven. Om te beginnen wil de partij stoppen met het toevoegen van rente aan reserves. Feitelijk is dat een vorm van extra sparen, die jaarlijks 800 duizend euro kost. Terwijl de gemeente nu al ruim voldoende reserves heeft. Met het stoppen van deze rentetoevoeging is in één klap ruim de helft van de bezuiniging binnen. En de reserves zelf blijven in stand!

Verder wil Wij Putten ruim een ton verdienen door in de uitvoering slimmer met andere gemeenten samen te werken, bijvoorbeeld bij het innen van gemeentelijke belastingen. Ook kan de gemeente voordeliger inkopen. De 2 ton die we onlangs op de energiekosten van de straatverlichting hebben bespaard, kan daarmee oplopen tot 4 ton. Als we luxe investeringen uitstellen, zoals een dure verbouwing van de raadszaal, hebben we de resterende 2 ton ook binnen, zonder dat het de burger echt raakt.

Tot slot willen we de gemeentelijke budgetten op de nullijn zetten. Veel burgers hebben daar al jaren mee te maken, dus de gemeente moet het ook kunnen. Omgaan met gemeentelijke financiën alsof het je eigen geld is, daar staat Wij Putten voor. Als we dan nog een keer de stofkam door de begroting halen, is er ook geld om extra groen en onderhoud in de wijken te doen.

Wij Putten heeft kleur bekend als het gaat om de financiële keuzes voor de komende jaren, maar ziet dat andere partijen deze materie vooralsnog uit de weg gaan. Nu de campagne is begonnen, wordt het tijd dat andere partijen ook duidelijk maken hoe ze het gemeentelijke huishoudboekje op orde willen krijgen.

Herman Luitjes, raadslid Wij Putten