info@wijputten.nl

Nieuws

Er als de kippen bij zijn

Geplaatst op 21 juli 2020

Een van de taken van raadsleden is het controleren het college. Geen gemakkelijke taak, want het kost vaak veel inspanning om het naadje van de kous te weten. De fractie van Wij Putten stopt hier veel energie in, omdat we het belangrijk vinden. Ik noem drie actuele voorbeelden om dat te illustreren.

De woningbouw. Wij Putten ging de verkiezingen in met ‘bouwen, bouwen, bouwen’. We spraken af in Putten jaarlijks 100 tot 120 woningen te gaan bouwen. In 2019 waren het er te weinig: maar 37. We doken erin, wat blijkt: Putten bouwt dit jaar 193 woningen, volgend jaar 287 en in 2022 nog eens 181 woningen. Ook in 2024 staan er 288 in de planning! Je kan te weinig bouwen, maar je kan in korte tijd ook te veel bouwen. Natuurlijk willen we die woningen wel, maar iets meer gespreid in de tijd. Anders kan de Puttense woningmarkt het aanbod niet aan en bouwen we voor de Randstad. Daarmee doen we toekomstige Puttense generaties te kort. En we moeten natuurlijk ook genoeg goedkope woningen bouwen. Wij Putten gaat de komende periode hier kritisch op sturen.

Tweede voorbeeld: het groenafval. Sinds 2014 mogen we in Putten gratis groenafval brengen bij het afvalstation op de Hoge Eng. Toen we daar vorige maand op doorvroegen, bleek dat gratis groenafval helemaal niet gratis te zijn. Ieder huishouden in Putten betaalt via de afvalstoffenheffing jaarlijks € 35 om gratis afval groenafval te mogen brengen. Wij Putten wil daarover een raadsdebat in het najaar.

Laatste voorbeeld: de kippenslachter Storteboom. We werden getipt over een publicatie in de Staatscourant, waarin stond dat Storteboom de productie van 160 duizend kippen per dag wil verhogen naar 260 duizend. Wij Putten was er als de kippen bij om hierover vragen te stellen. De belangen zijn groot. Wat betekent zo’n uitbreiding voor de geuroverlast, de verkeersbewegingen en niet te vergeten: de huisvesting van de extra werknemers? En dan zijn er ook nog plannen om aan de overkant van dat bedrijf 120 woningen te bouwen. We hebben nog geen antwoorden, maar ook dit onderwerp laten we niet los.

Drie recente voorbeelden waaruit het belang blijkt dat raadsleden de vinger aan de pols houden. Dat is belangrijk voor onze inwoners en wezenlijk voor het functioneren van de lokale democratie in ons dorp. Wij Putten gaat ermee door!

Herman Luitjes,
Raadslid Wij Putten.