info@wijputten.nl

Nieuws

Helderheid over bomenkap

Geplaatst op 24 september 2018

Als er bomen moeten worden gekapt, gaat de gemeente beter uitleggen waarom dit moet gebeuren. Dat heeft het college beloofd, in antwoord op vragen van de fractie van Wij Putten hierover.

Aanleiding voor de vragen is het kappen van de helft van de lindes aan de Kelnarijstraat, omdat deze te dicht op elkaar staan. “Ook in bomendorp Putten is het soms nodig dat bomen verdwijnen, maar we merken dat er elke keer wel onrust ontstaat”, zegt commissielid Arap-John Tigchelaar van Wij Putten, die de vragen heeft gesteld. “Daarom is het goed dat de gemeente voortaan in publicaties uitlegt waarom de bomen moeten verdwijnen. Is het bijvoorbeeld omdat ze te oud zijn of is er een andere reden?”
Op de vraag of de gemeente ook kan aangeven op welke plek herplant plaatsvindt, was het antwoord wat lastiger, omdat dit vaak niet duidelijk is. Wel stelde wethouder Roelof Koekkoek dat er wordt gewerkt aan een bomenbalans, waarin wordt opgenomen waar er bomen zijn verdwenen en waar er nieuwe zijn geplant. Op deze manier moet duidelijk worden dat het college uitvoering geeft aan het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente minimaal één boom plant voor elke boom die de gemeente kapt. Elk jaar op boomfeestdag wil de gemeente hierover rapporteren, zo zegde Koekkoek toe.