info@wijputten.nl

Nieuws

Goede voornemens

Geplaatst op 4 januari 2015

Bijna twee derde van de Nederlanders heeft goed voornemens voor het nieuwe jaar, maar slechts een derde houdt deze vol. De meeste worden gemaakt rond de aanvang van een nieuwjaar. Bij een gemeente is dat anders. Tijdens coalitiebesprekingen komen die wensen of voornemens aan de orde.
Er is gelukkig wel een verschil met voornemen en afspreken. In een coalitieovereenkomst worden afspraken gemaakt. In Putten heet deze coalitieovereenkomst SAMEN DOEN.
Het collegeprogramma, zeg maar het vervolg of verlengstuk van de coalitieovereenkomst bevat afspraken… maar dan ook met een jaarplanning er in. Dat is extra handig want dan weten we direct wat dit jaar ons te wachten staat.

Fontanusplein

Ik heb er een paar afspraken uit gehaald. Er zijn er veel meer maar onderstaande vond ik zelf heel ‘tastbaar’.

 • Regulier onderhoud en renovatie.
 • Aanpak van kleine zaken die grote ergernissen opleveren.
 • Verbeteren het woningaanbod.
 • Creëren van mogelijkheden voor alternatieve woonvormen.
 • Een nieuwe parkeernota met aandacht voor extra parkeerruimte in de wijken.
 • Aanpak stationsomgeving in tweede helft van het jaar.
 • Wijkavonden om onder andere over verkeersveiligheid te praten.
 • Aanleg van het tweede deel van de Henslare, om uiteindelijk in 2016 de Stationsstraat ook veiliger te maken.
 • Aanpak van de Roosendaalseweg.
 • Het kruispunt Voorthuizerstraat / Bilderdijkstraat / Korte Kerkstraat veiliger maken.
 • De provincie vragen om het tweezijdig fietspad naar Voorthuizen te verbreden.
 • Over zorg wordt natuurlijk al heel veel gezegd, maar 2015 wordt een jaar van de waarheid.
 • Samen met het lokale bedrijfsleven en het Steunpunt Vrijwilligers alles doen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Putten kunnen werken.
 • Inrichten van meer camperplaatsen en meer mogelijkheden creëren voor bed & breakfast (B&B) binnen en buiten de bebouwde kom.
 • Onderzoeken hoe fietspaden in onze gemeente beter kunnen aansluiten op het fietspadennetwerk op de Veluwe.
 • Creëren van meer fietsvoorzieningen in het centrum.
 • Opnieuw inrichten van het Fontanusplein.
 • Aanstellen nieuwe boa voor verbetering van de veiligheid in de recreatiegebieden.
 • Opknapbeurt voor de raadzaal, trouwzaal en publieke hal.
 • Tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen structureel € 1.850.000 bezuinigen.

Zullen we volgend jaar rond deze tijd kijken wat er van het DOEN terecht gekomen is? Dat is dan weer een mooi moment om te kijken wat in 2016 op het programma staat.