info@wijputten.nl

Nieuws

Garderenseweg

Geplaatst op 11 september 2016

Zaterdag 10 september ging Wij Putten weer ‘De Wijk in’.

Dat doen we continu, al jarenlang en niet alleen vlak voor de verkiezingen. Zo hebben we in de afgelopen jaren, sinds de oprichting van Wij Putten, misschien al wel op 5.000 deurbellen in Putten gedrukt.

Dit keer was de de Garderenseweg aan de beurt. Doel van deze Eropaf was de bewoners van de Garderenseweg te spreken over onder andere de voorgenomen reconstructieplannen. In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Wij Putten stond dat we deze weg veiliger wilden maken.
In het collegeprogramma staat het volgende:

coalitieprogrammam-garderenseweg
De gemeente heeft reeds drie bewonersavonden gehouden.
De eerste was puur informatief. Bewoners werd verteld dat de gemeente de weg wilde aanpakken, allerlei scenario’s mogelijk waren en op die avond geïnventariseerd werd wat de wensen zouden zijn. De conclusie die avond was bij velen “doe maar net zoals de Harderwijkerstraat”.
Op de tweede avond werd een ‘VO’, een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Hierop kwamen veel reacties die meegenomen zouden worden, waar mogelijk, in een tweede VO.
Op de derde bewonersavond, voor de zomer, werd het tweede VO, inclusief vrijliggende fietspaden, gepresenteerd. Een aantal bewoners meende dat hun wensen onvoldoende in dit tweede VO waren opgenomen en hebben een zienswijze ingediend en handtekeningen opgehaald bij de aanwonenden. Het ontbreken van (voldoende brede) voetpaden en de afname van parkeerplaatsen waren de belangrijkste punten van kritiek.

Naar nu blijkt heeft de gemeente een fundamentele koerswijziging gemaakt en is afgestapt van het idee om vrijliggende fietspaden aan te leggen. De gemeente komt nu met een ontwerp met fietsstroken en parkeerplaatsen.
img_1547
Tijdens de gesprekken die we met een ploegje (raads)leden van Wij Putten aan de deuren hadden bleek vooral dat parkeerplaatsen de aanleg van vrijliggende fietspaden in de weg staan. Hoewel veel aanwonenden parkeerplaatsen op eigen terrein hebben is het opgeven van parkeergelegenheid voor bijvoorbeeld visite reden geweest om het zienswijze-initiatief van enkele bewoners te ondertekenen.

Bewoners vinden overigens hun weg lawaaiig, smerig, druk, ’s avonds een racebaan, gevaarlijk voor fietsers. Zelf sprak ik iemand die al 51 jaar aan deze weg woont en wist te vertellen toen hij er kwam wonen de weg nog onverhard was. Deze zelfde bewoner gaat nu ‘schuin oversteken’ naar het Dorpsvernieuwingsproject
Van Damstraat – Garderenseweg – Da Costastraat. Hij was overigens prima tevreden over alle inspraakmogelijkheden. Een andere bewoner stoort zich vooral aan alle werklui die met dat project bezig zijn en met hun auto’s de schaarse parkeerplaatsen aan de Garderenseweg vullen.
img_1551Weer een andere bewoner vindt de straat saai en pleit ook vooral voor parkeerplaatsen. Een mevrouw van 86 woont ook al 51 jaar aan deze straat en vraagt of toch alsjeblieft het trottoir mag blijven, breed genoeg om met haar rollator er nog over heen te kunnen lopen. Een ander woont hier al 43 jaar, vindt dat er niets hoeft te veranderen omdat er toch nooit wat is gebeurd en als de parkeerplaatsen maar blijven. Ook vernamen we van bewoners dat de kruising met Van Damstraat en Gebbekuillaan veiliger moet, dat fietssuggestiestroken voldoende breed moeten zijn, stil asfalt toch wel erg fijn zou zijn, en mogelijk de weg 30km/h moet worden, net zoals de Roosendaalseweg.

Herman en Arap-John hebben nog wat metingen uitgevoerd en concluderen dat weliswaar de rijbaan, het asfaltgedeelte zes meter breed is maar ook op het grootste gedeelte van de Garderenseweg de stoepen plus parkeerplaatsen bij elkaar ook zes meter zijn. img_1552Ruimte voldoende om, met uitzondering vanaf de benzinepomp richting bos, én voetpad, én vrijliggende fietspaden én parkeerplaatsen, weliswaar minder, te realiseren.
Er zijn meerdere bewoners die vrijliggende fietspaden prima vinden maar het lijkt erop dat voor de meeste bewoners het opgeven van parkeerplaatsen zwaarder weegt dan het vrijliggen van de fietspaden. Er schijnen overigens duizend fietsers per dag gebruik te maken van deze weg. Hoe zouden die er over denken?img_1587