info@wijputten.nl

Nieuws

Luitjes: ‘Wij Putten is er voor iedereen’

Geplaatst op 10 februari 2010

PUTTEN – De lijsttrekker van lijst 6 Wij Putten is een bekende in de Puttense politiek: sinds 2006 is hij fractievoorzitter en raadslid voor PvdA/GroenLinks. Henri Luitjes (43). Wie is hij? Wat wil hij? Waarom een nieuwe partij? We zochten hem op in zijn woning aan de Calcariaweg.

door Tijs van den Brink

Henri Luitjes groeide op aan de Stenenkamerseweg in Stenenkamer. Hij ging zes jaar op de lagere school in die buurtschap en vervolgens naar Calvijn in Putten. Een geboren en getogen Puttenaar dus. Daarna volgden middelbaar en hoger laboratoriumonderwijs en een studie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Op 27 juni 1995 promoveerde hij binnen het vakgebied organische chemie. Aansluitend werkte hij tot 2008 bij Wageningen Universiteit en Research, waar hij leiding gaf aan een team van 25 mensen, dat opdrachten uitvoerde voor bedrijven. Ruim een jaar geleden zette hij een nieuw bedrijf op: Culios BV, een internetbedrijf dat zich richt op gezond en verantwoord eten.
Op de VU leerde hij zijn vrouw Corine Komen kennen. Ook zij promoveerde op 27 juni 1995 en zij is ook actief in de politiek: van 2002 tot 2006 zat ze in Putten voor de PvdA in de commissie voor samenleving.
Henri Luitjes en Corine Komen trouwden in 1999. Ze hebben drie kinderen: Berend (8), Noraly (5) en Jorinus (3), die op Schovenhorst naar de basisschool gaan.

Scherp debater
Al jong had Luitjes belangstelling voor de plaatselijke politiek: in 1981 zat hij als 15-jarige al in de jeugdgemeenteraad. De plaatselijke politiek pakte hij later weer op: van 2002 tot 2006 volgde hij de PvdA-fractie van nabij. Veel tijd stak hij onder andere in het Bosbaddossier. En sinds 2006 zit hij in de raad, voor PvdA/GroenLinks. Daar ontwikkelde hij zich tot een scherp debater. Als oppositiepartij weet hij de coalitie het vaak heel moeilijk te maken. Maar op andere momenten, soms onverwacht, steunt hij de meerderheid in de coalitie, om een voorstel erdoor te krijgen.
Wat Luitjes betreft heeft politiek niet heel veel met geloof te maken. ,,Voor mij zijn er geen christelijke partijen, wel christelijke mensen. En onze nieuwe partij Wij Putten is er ook voor hen, ze staan ook bij ons op de lijst. Waar het mij om gaat is dat mensen vanuit verschillende overtuigingen respectvol met elkaar omgaan. Ik zie dat velen steun hebben aan hun geloof en er kracht uit ontvangen en dat is heel mooi.” De lijsttrekker van Wij Putten kent de kerk overigens wel van binnen: hij werd hervormd opgevoed, ging naar christelijke scholen en zat ook op de zondagsschool.

Lokale thema’s
Zoals gezegd heeft Luitjes zich de afgelopen periode ingezet voor PvdA/GroenLinks. Op de vraag waarom hij daarmee niet doorgaat, antwoordt hij: ,,We willen een partij zijn waarbij elke Puttenaar zich thuisvoelt. Een lokale partij met een breed draagvlak, niet gebonden aan de dogma’s van landelijke partijen, die niets of nauwelijks iets met het plaatselijk besturen te maken hebben. Wij Putten heeft het uitsluitend over lokale thema’s, die de Puttenaren heel direct aangaan. We laten ons niet vanuit Den Haag besturen. De kiezer laat zich gelukkig ook steeds minder leiden door landelijke trends en kiest voor lokale thema’s. Helemaal terecht natuurlijk, want daar gaat het om bij gemeenteraadsverkiezingen.”

Het wij-gevoel
Als het over de nieuwe partij Wij Putten gaat, komt de lijsttrekker pas echt goed op dreef: ,,We willen niet dat individualistische, we kiezen bewust voor het wij-gevoel. Dat komt tot uiting in het soort mensen dat achter de partij staat. De 33 mensen op de lijst zouden zo een gemiddelde straat in Putten kunnen vormen. Wij Putten wil er voor iedereen zijn: Puttenaren in het centrum en in de buurtschappen; voor gelovigen en niet-gelovigen; mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, werkenden en niet-werkenden, sociaal sterken en zwakken, particulieren en bedrijfsleven en vul maar aan. Het gaat ons om de mensen, niet om dure prestigieuze projecten. Iedereen kan een beroep op ons doen.”
Volgens Luitjes moeten we bij Wij Putten niet meteen denken aan een progressieve partij: ,,Dat is een term van het verleden. Ik spreek liever van een vooruitstrevende partij.” Verder wil hij graag werken aan transparantie en eerlijkheid in het bestuur. Wat dat betreft is het in Putten soms droevig gesteld. ,,Wees ook als college en raad open en eerlijk over de keuzes die je maakt.”

Pakkende teksten
Het verkiezingsmateriaal van Wij Putten heeft pakkende teksten: ‘1 1 2?’, gevolgd door de slogan ‘Basisvoorzieningen in Putten’. Nog zo een is ‘Minder ik, meer wij!’ gevolgd door de leus ‘Ruim baan voor vrijwilligers’. En zo heeft de partij nog vijf van deze kernthema’s uit het programma samengevat in slogans, afgedrukt in het opvallende groen dat de partij als kleur heeft gekozen.
Uit de korte opsomming op de achterzijde van de flyer blijkt waar de partij in grote lijnen voor staat. Om te beginnen hecht de partij bijzonder aan veilige fietsroutes, zo blijkt. ,,Klopt”, zegt Luitjes, ,,Het is toch eigenlijk niet van deze tijd dat vrachtwagens en schoolgaande jeugd nog altijd van dezelfde rijbaan gebruik moeten maken? Levensgevaarlijk en vragen om moeilijkheden.” Hij noemt dan met name de Harderwijkerstraat en de Stationsstraat.
Verder valt op dat de partij geen geld wil uitgeven dat er niet is. ,,Zo’n multifunctioneel centrum is peperduur, net als het doortrekken van de Henslare naar Nulde. Dat kun je de kiezers wel beloven, maar we weten nu al dat het niet haalbaar is. Daar moet je eerlijk over zijn.”

Groen
Ook heeft de partij het groen hoog in het vaandel. De gemeente moet het voorbeeld geven als het gaat om duurzaam inkoopbeleid en Putten moet het mooie, groene dorp blijven dat het altijd is geweest.
En uiteraard: de manier waarop Puttenaren met elkaar omgaan, een van de kernthema’s van de partij. Luitjes: ,,Dat uit zich in de waarde die we hechten aan vrijwilligerswerk. Dat willen we ruimhartig faciliteren. We zijn er voor elkaar. En het betekent dat de drempels om gebruik te kunnen maken van gemeentelijke zorg in het kader van de WMO, zo laag mogelijk moeten zijn. Mensen die in de penarie zitten, mogen niet vastlopen in de bureaucratie. Ze moeten geholpen worden, punt uit.”

Tot slot nog enkele concrete vragen aan de Wij Putten-politicus.
Hoeveel wethouders moeten er straks komen?
Luitjes: ,,Vier is niet nodig, dat bewijst de praktijk van nu. Dus maximaal drie.”

De burgemeestersbenoeming?
,,Twee dingen staan voor ons voorop: de burgemeester moet een samenbindende factor zijn in het dorp en de gemeente naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.”

Ambtsgebed afschaffen?
,,Nee, niet aan de orde. Wie bezwaar heeft tegen het ambtsgebed, heeft de mogelijkheid om er niet bij te zijn. Sinds vier jaar opent de burgemeester de vergadering na het ambtsgebed en sluit de vergadering voor het gebed aan het slot. Dit is een oplossing die recht doet aan alle opvattingen die je hierover kunt hebben.”
Sportvelden op zondag open?

,,Ik heb daar geen principiële bezwaren tegen. Wie op zondag wil sporten, mag dat van mij. Maar het is ook niet zo dat het van mij zo nodig moet. Het hangt af van het draagvlak van de leden van de betreffende sportverenigingen en van de gemeente.”

Een MFC?
,,Voorlopig daar geen cent aan uitgeven, zelfs niet voor een onderzoek. Er is geen geld voor een groots MFC. En Stroud staat op een mooie plek en kan nog jaren mee.”

Het centrum van Putten?
,,We willen een veilig, eenvoudig en gezellig dorpscentrum. De pleinen zomaar autovrij maken is niet denkbaar in Putten. Maar er kan best een terrasje bij.”

Bezuinigen?
,,Laten we om te beginnen de zuid- en westflankstudies maar eens in de ijskast zetten. Er is helemaal geen geld voor een nieuwe weg van de Voorthuizerstraat naar de Nijkerkerstraat en voor een nieuwe verbinding van de Henslare naar Nulde, van tig-miljoenen euro’s. Maar er moet ook in het algemeen bezuinigd worden, daar moeten we eerlijk in zijn. Alleen niet op de minima.”

De financiële afwikkeling van het dossier Doppenberg?
,,De christelijke coalitiepartijen hebben de enorme vergoeding van 320.000 euro niet eens in de raadsvergadering verdedigd, ze hielden hun kaken stijf op elkaar. Er was geen gedegen financieel-economische analyse. Geen enkele onderbouwing voor het bedrag. In de commissie is het achter gesloten deuren behandeld. Moet ik doorgaan? Geen transparantie. Achterkamertjespolitiek. Handjeklap. Schandalig!”

Een tunnel bij de bostoren?
,,Nee, dat komt wat Wij Putten betreft niet weer op de agenda.”

Een agroproductiepark in Putten?
,,Dat woord deugt niet voor de plannen aan de Hoornsdam. Want daar gaat het niet om verwerking van agrarische producten, maar om verwerking van mest. Ik ben wel voor opwekking van duurzame energie uit afval. Dat kan in Putten, maar ook in omliggende gemeenten. Er zijn in Putten weinig geschikte plekken voor een agroproductiepark zoals het college dat bedoelt.”

Het Bosbad?
,,Ik ken het dossier aardig, ik heb er een hoop tijd in gestoken. Het is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dat laat onverlet dat er in Putten wel een goed Bosbad moet blijven.”

Putten moet zelfstandig blijven?
,,Ja!”

Hoeveel zetels krijgt Wij Putten?
,,Minstens twee, maar hopelijk nog meer.”

Wat vind je van Putten?
,,Ik ben geboren en getogen in Putten. Toen hebben we een aantal jaren buiten Putten gewoond. Maar we kwamen weer terug in Putten. Dat zegt genoeg!”