info@wijputten.nl

Nieuws

Een groene duim

Geplaatst op 10 maart 2017

Beloning voor positief rijgedrag, veel inwoners vinden dat er te hard wordt gereden in hun straat of wijk.

De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel van Wij Putten in december 2015 aangenomen waarin zij de verkeersveiligheid en vooral het te hard rijden in de eigen woonwijk op een bijzondere wijze onder de aandacht van bewoners wil brengen. De opzet van de pilot is om wijkbewoners te belonen wanneer bestuurders zich houden aan de maximumsnelheid. Hoe meer bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden, hoe hoger het bedrag is dat een straat of wijk kan verdienen.
Vier inwoners hebben hun buurt gemobiliseerd en zich gemeld om aan de pilot deel te nemen.

Woensdag 8 maart 2017 heeft wethouder Koekkoek, samen met initiatiefneemster mevrouw Heemstra, het matrixbord aan de Beukenlaan geactiveerd. Dit matrixbord blijft voor een periode van zes weken hangen. Het bord telt de voertuigen en meet de snelheid. Als bestuurders zich houden aan de maximumsnelheid, verschijnt een groene duim. Bij overschrijding van de maximumsnelheid wordt de informatie in het rood weergegeven. Ook vermeldt het matrixbord het gespaarde bedrag dat in de ‘kassa’ zit. Per week kan maximaal € 100,00 worden gespaard. Wekelijks wordt de informatie uitgelezen en wordt bepaald welk bedrag de wijk heeft verdiend. Wanneer 75% van de bestuurders zich aan de maximumsnelheid houdt, wordt € 75,00 gespaard. Houdt 35% van de bestuurders zich aan de maximumsnelheid, dan verdient de wijk ‘maar’ € 35,00. Als startbedrag heeft de gemeente alvast € 50,00 in de ‘kassa’ gestort.

Matrix1De straat of wijk kan zo sparen voor iets blijvends in de openbare ruimte, zoals een extra speeltoestel, bankje of vuilnisbak, e.d. Ook kunnen de bewoners kiezen voor een cash bedrag voor een activiteit naar keuze, zoals een straatbarbecue.

Wethouder Koekkoek: “Veel inwoners vinden dat er te hard wordt gereden in hun straat of wijk. Vaak zijn het ook de eigen wijkbewoners die zich niet aan de snelheid houden. Door deze maatregel hebben wijkbewoners zelf invloed op de hoogte van het bedrag door niet te hard te rijden. Bovendien verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid als bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden.”

Na een periode van zes weken zal het matrixbord naar één van de volgende aangemelde straten gaan: de Boekweitstraat, de Rimpelerweg/Mennestraat en de Bosrand (tussen de Prins Bernhardlaan en de Postweg).

Zie ook: http://wijputten.nl/remmen-voor-wijkvoorzieningen/