info@wijputten.nl

Nieuws

Dorpsgesprek over de zorg

Geplaatst op 28 augustus 2016

In vervolg op het dorpsgesprek over de zorg in februari 2014, houdt Wij Putten hier een tweede editie van en wel op dinsdag 4 oktober, bij 2Brothers.
Sinds 1 januari 2015 voert de gemeente Putten de nieuwe WMO-zorgtaken uit. In de media lezen we veel nieuws over de uitvoering van de zorg door gemeenten. Er is gedoe over de huishoudelijke hulp, thuiszorgorganisaties als TCN vallen om. Organisaties die dagbesteding aanbieden, klagen over de lage vergoedingen van de gemeente.IMG_0246
Opvallend is dat de gemeente Putten in 2015, tegen alle verwachtingen in, veel zorggeld heeft overgehouden. De vraag is nu of het Rijk de zorgbehoefte in Putten te hoog heeft ingeschat, of dat de gemeente Putten te karig is met het verstrekken van zorg. Op die vraag wil de fractie van Wij Putten een antwoord te vinden. Daarom gaan de raadsleden Wilma van Voorst en Herman Luitjes op 4 oktober in 2Brothers het gesprek aan met mensen die zorg vragen en zorg aanbieden. Wat zijn hun ervaringen? Vind je dit een interessant onderwerp of heb je zelf ervaringen met de zorg in Putten, zet 4 oktober in je agenda, kom langs en doe mee aan het dorpsgesprek!