info@wijputten.nl

Nieuws

Bouwen aan Putten – Coalitieakkoord 2018-2022

Geplaatst op 7 mei 2018

Wij Putten, ChristenUnie en SGP hebben een akkoord bereikt over een nieuw college in Putten en het te voeren beleid voor de komende vier jaar. Vandaag hebben partijen het akkoord ondertekend.

Belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord is dat de bouw van nieuwe woningen versneld gaat plaatsvinden, van gemiddeld tachtig woningen per jaar naar jaarlijks minstens honderd. Waarvan de helft in de sociale sector. “Dit was een wens waar partijen het snel over eens waren”, zegt formateur Herman Luitjes. Om tot 2035 1.500 nieuwe woningen te kunnen bouwen, gaat de coalitie op zoek naar nieuwe bouwlocaties.

Wat betreft de zorg hechten de partijen eraan dat ieder de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit onder meer door te investeren in het keukentafelgesprek. De coalitie streeft naar meer zorg per euro, maar stelt ook dat de gemeente bijpast als de vergoeding van het Rijk tekortschiet.

Ook duurzaamheid heeft een prominente plek in het akkoord. De genoemde nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd: optimaal geïsoleerd en niet afhankelijk van het gasnet. Putten gaat door met het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool en wil de huidige afvalstroom van 60 kilogram per jaar per inwoner beperken tot 45 kilogram in 2022.

Onder het motto ‘de buitenboel aan kant’ pakt de coalitie een groot aantal projecten aan, zoals de herinrichting van de Stationsstraat en de Waterweg. In het buitengebied wordt op veel plaatsen de bermverharding aangepakt. De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn, zo stellen de coalitiepartijen.

Ook het centrum gaat op de schop. De verkeerscirculatie wordt herzien en het Fontanusplein en het Kerkplein worden heringericht. Het centrum wordt autovrij, er komen meer horecapleinen en de bestrating wordt rollatorvriendelijk.

Bij alle plannen staat voorop dat de coalitie inwoners wil raadplegen en betrekken, zeker als het gaat om de inrichting van de leefomgeving. Ook moeten de inwoners nadrukkelijk worden uitgenodigd om zelf met plannen te komen.

Als wethouders hebben de partijen Roelof Koekkoek (Wij Putten), Gerben Priem (ChristenUnie) en Nico Gerritsen (SGP) voorgedragen. De installatie van het nieuwe college staat op de agenda voor donderdag 17 mei.

Klik hier of op de afbeelding voor het coalitieakkoord.