info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Visie

Geplaatst op 19 april 2010

‘Als de ontwikkelingen in het bedrijfsleven ons iets hebben geleerd, is het wel dat schaalvergroting niet de ideale weg is. Kleine, homogene eenheden werken effectiever.’

Geen zin die deze Herman voor u heeft verzonnen (helaas), en ook geen citaat van Pim Forteijn. Nee, deze zinsnede is van Herman Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State. Hij uitte vorige week kritiek op de landelijke politiek omdat deze partijen in hun verkiezingsprogramma’s gebiologeerd zijn door bezuinigingen. Er moet bezuinigt worden en de één zet nog hoger dan de ander. De waterschappen moeten worden samengevoegd met provincies. Gemeenten moeten meer gaan samenwerken in regios en kleine gemeenten moeten worden opgeheven. Tjeenk Willink vraagt zich af of er ook nog een visie achter die bezuinigingsdrift zit.

‘Putten gaat € 2 miljoen bezuinigen’, dat is de kop in de Stentor van zaterdag 17 april jl. Dit n.a.v. de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord tussen CU, Wij Putten en SGP. Natuurlijk ben ik trots op het feit dat Wij Putten mee doet in het nieuwe college. Knap staaltje werk van Wij Putten, een vereniging die pas op 26 oktober 2009 werd opgericht. Maar Wij Putten gaat natuurlijk niet deelnemen aan een college om we dol zijn op bezuinigen. Sterker nog, dat bezuinigen is geen hoofdzaak. Geld is slechts een middel.

Waar gaat het wel om. Wij Putten wil dat ons dorp op een andere manier wordt bestuurd. Niet meer zoals in het verleden over de hoofden heen van de burgers, maar veel meer samen met onze eigen inwoners. Niet meer zwijgen in de gemeenteraad, maar uitleggen en verantwoording afleggen.

Daarom zet het nieuwe college in de komende 4 jaar zwaar in op het wijkgericht werken. In overleg met bewoners gaan we het geld voor het onderhoud van groen en wegen gericht inzetten in buurten en wijken. Dus niet alleen vanuit het gemeentehuis de plannen maken, maar met de mensen. Het is tenslotte hun straat, hun wijk. Zij wonen er!

Maar daar blijft het niet bij. Het college gaat ook samen met de bewoners een buurtgericht veiligheidsactiviteitenplan opstellen. Jongeren betrekken bij het opstellen van het jeugdbeleid. Onze eigen inwoners krijgen ook meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Daarvoor gaan we ook investeren in gemeentelijke communicatie.

En inderdaad, financieel zullen we een stapje terug moeten doen. We denken nu dat het gaat om € 2 miljoen op jaarbasis in 2014. In de jaren daaraan voorafgaand zal het minder zijn. Maar het is een aanname, wie het echt weet, mag het zeggen.

Wij Putten heeft in het verkiezingsprogramma staan dat we geen MFC en rondwegen willen. In het collegeprogramma is dat overgenomen. Zo krijgt die € 2 miljoen snel invulling. Ook versoberen we plannen om bedrijfsterreinen en het straatwerk in het centrum te verfraaien.

En zo kan het dus gebeuren dat het nieuwe college de budgetten voor het onderhoud van groen en wegen ongemoeid laat, de ondersteuning van de kwetsbare groepen in het dorp in tact laat en zelf investeert in het welzijn van onze burgers.

Dat is het verhaal van het nieuwe college. Gericht investeren en bezuinigen met verstand. Een crisis zodanig benutten dat je sterker uitkomt. Het collegeakkoord ‘Samen voor Putten’ voldoet daaraan.

Dus heeft Tjeenk Willink het bij het rechte eind. En gemeentelijke herindelingen? Daar gaan we even geen tijd aan besteden. We hebben in Putten wel wat beters te doen.