info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: OZB

Geplaatst op 8 juni 2010

Op de één of andere manier lukt het maar niet om enige regelmaat in mijn bespiegelingen te krijgen. Een week is voorbij, voordat ik het weet. Dus toch maar even achter de PC gekropen. Over een uur begint het slotdebat voor de landelijke verkiezingen. Als lokale partij heeft Wij Putten daar geen energie ingestoken, maar als kiezer volg ik de politieke ontwikkelingen natuurlijk op de voet. De kiezer is op drift, onzeker over de toekomst. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in België waar zondag de stembussen opengaan. De financiële crisis houdt ons in de houdgreep, vooral in Europa.

In Putten hebben we, vooruitlopend op de komende bezuinigingen, in het coalitieakkoord al flink wat bezuinigingen opgenomen. Zo’n € 2 miljoen gaan we besparen. Dat is voor Puttense begrippen heel veel. Daarbij hebben we afgesproken dat we de OZB slechts met de inflatiecorrectie zullen verhogen. Alleen als we nog voor veel grotere besparingen komen te staan, dan en alleen dan gaat de OZB extra omhoog.

Het nieuwe college, met Wij Putten erin, is de afgelopen weken hartstikke druk geweest met de voorbereidingen voor de begroting voor 2011 en de jaren daarna. Geen gemakkelijke klus, maar gelukkig was er tijdens de formatie al veel voorwerk gedaan. Toch was ik verrast om te lezen dat het college de OZB voor de jaren 2014 en 2015 met 3 resp. 5% extra wil verhogen.

Nu is 2014 en 2015 nog heel ver weg! En er kan nog ontzettend veel gebeuren. Maar toch. Dus heeft Wij Putten in de commissie Middelen aangegeven dat het coalitieakkoord moet worden uitgevoerd. De gedachte aan een OZB-verhoging beschouw ik als een opstartprobleempje van het nieuwe college, maar wel een vervelende. De lokale media pikten de OZB-verhoging terecht op. Voor de beeldvorming van het nieuwe college natuurlijk vervelend.

Of die € 2 miljoen bezuinigingen genoeg zal zijn, dat moeten we afwachten. Ik denk dat we het pas echt weten in het voorjaar van 2011. De bezuinigingen op rijksniveau zullen ons allemaal gaan raken, daarom laten we de gemeentelijke lasten in Putten als het even kan niet extra stijgen. Dat is de opdracht aan de fracties van ChristenUnie, Wij Putten en SGP en natuurlijk ook aan het nieuwe college.