info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Onderkant

Geplaatst op 26 december 2010

Je hoort het woord steeds vaker. De ‘Onderkant’. Het kabinet Rutte komt binnenkort met een nieuwe regeling voor de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Het gaat dan over mensen zonder werk.

Op dit moment kent ons land veel regelingen voor de ‘onderkant’. Denk aan de Wet Werk en Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening, de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG), etc. Een lappendeken aan regelingen bevordert niet dat mensen snel aan de slag komen. Daarom wil het kabinet die bestaande regelingen in elkaar schuiven.

Het uitgangspunt lijkt me goed. Mensen moeten niet langs de kant staan, maar meedoen. In het verleden hebben we te gemakkelijk mensen afgeschreven. Onder het motto: geef ze maar een uitkering. In die opstelling komt verandering.

Dezer dagen horen we steeds vaker geluiden dat mensen met een uitkering zich verdienstelijk moeten maken voor de samenleving. De VVD-ers in de grote huizen hebben bedacht dat mensen met een uitkering prima in de herfst bij hen thuis blad kunnen vegen, of in de winter de sneeuw kunnen ruimen op hun oprit, etc.

Dat is niet het ideaalbeeld van Wij Putten. Wij willen niet 100 jaar terug in de tijd. Wij Putten wil mensen in de bijstand een perspectief bieden. Daarom hebben we bij de collegeonderhandelingen de ‘ Klim-op baan’ ingebracht. Dat is een tijdelijke baan in de publieke of private sector die mensen weer terugbrengt in het arbeidsritme. Een Klim-op baan geeft perspectief op een echte baan. Zoiets is natuurlijk niet vrijblijvend. Een uitkering mag dan een recht zijn, het is tevens een tijdelijke situatie. Betaald werk is en blijft uitgangspunt. Daarbij realiseren we ons dat betaald werk niet voor iedereen is weggelegd.

Eerlijk is eerlijk, de Klim-op baan hebben we niet zelf bedacht, maar afgekeken van anderen. Maar ach, beter goed gejat, dan slecht bedacht.

Natuurlijk mag de rijksoverheid het hele stelsel voor ‘de onderkant’ weer op zijn kop zetten. Maar voor de Puttense situatie is het volgens mij niet nodig. Wij leven in Putten in de gelukkige omstandigheid dat we een overzichtelijk aantal mensen hebben met een bijstandsuitkering, of in de Wajong. Daarom wil Wij Putten dat de gemeente de re-integratie van uitkeringsgerechtigden weer zelf ter hand neemt. Kan gemakkelijk. Dure re-integratiebureaus inhuren met stropdas-heren in Piet Zomerspakken heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Dat kunnen onze eigen ambtenaren op het gemeentehuis beter. En niet onbelangrijk: Klim-op banen dragen ook bij aan een schoner, veiliger, netter en socialer Putten. Tot slot levert het uiteindelijk ook minder uitkeringsgerechtigden op. Daardoor kan de gemeente het minimabeleid voor de mensen die echt geen alternatief hebben volwaardig in de benen houden. Ook in financieel mindere tijden. En laten we hopen dat het VVD/CDA kabinet dan de WSW zo veel mogelijk buiten schot laat.

De Klim-op baan, klinkt niet alleen goed, het is gewoon een slimme, eenvoudige aanpak. Waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk kan. In 2011 willen we starten met 5 Klim-op banen en dat in 2012 verder uitbouwen. En zullen we dat rot woord ‘onderkant’ dan niet meer gebruiken?