info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Natuurwerkdag en vrijwilligerswerk

Geplaatst op 20 november 2011

In de Stentor, het Puttens Weekblad en de Puttenaer las ik een paar artikelen over de onlangs gehouden Natuurwerkdag. Een mooi initiatief dat in 2001 door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De 12Landschappen en Scouting Nederland in het leven is geroepen om het landschap een opknapbeurt te geven.

Iedere eerste zaterdag in november is het Natuurwerkdag. Een mooie leefomgeving wil iedereen en is prettig voor iedereen. Maar dat gaat niet vanzelf. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn eigen omgeving schoon houden. De gemeente bezuinigt en dat biedt kansen. Wij zijn verwend geraakt, de overheid neemt ons veel uit de handen. Veel mensen gooien papiertjes op de straat alsof het de normaalste zaak van de wereld is, laten hun hond poepen en ruimen het vervolgens niet op en geven niks om de beplanting in de omgeving. Dat zou toch anders moeten zijn. Jong en oud kan op de Natuurwerkdag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Op de website www.natuurwerkdag.nl kan van tevoren bekeken worden in welke plaatsen er hulp gevraagd wordt. Je kan je inschrijven, je kan zien hoeveel deelnemers de klus nodig heeft en je kan ook zien of het voor jeugdigen geschikt is. Het merendeel is kleinschalig onderhoud zoals snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, het maken van takkenrillen en het verwijderen van riet.

Putten deed hier voorgaande jaren niet aan mee, maar dit jaar gelukkig wel!

In Putten werd de Krachtighuizerheide gekozen door de gemeente om eens onder handen te nemen. Er wordt veel gerecreëerd in dit gebied en je kan er heerlijk wandelen en fietsen. De heide wordt echter overwoekerd door boompjes en als hieraan niks gedaan wordt verdwijnt de heide en de dieren die er leven. De gemeente wil de heide open houden, er moesten boompjes worden getrokken en op rillen worden gelegd. Vogels en andere dieren kunnen daar dan beschutting in vinden. De opkomst was helaas niet zo groot. Maar vijftien mensen waren hard aan het werk, wellicht omdat er niet zoveel bekendheid aan gegeven was? Wij zijn verwend, de natuur is van iedereen, maar we willen er eigenlijk niet zo veel aan doen. We verwachten veel van de overheid. Maar zelf kunnen we best meedoen aan het schoonhouden van onze omgeving,  wellicht iets organiseren in de eigen wijk? Een opschoondag, onkruid wieden, bloemetjes planten, zwerfvuil weghalen?

De Natuurwerkdag in Putten zou toch meer vrijwilligers moeten kunnen krijgen dan de vijftien van dit jaar. Wellicht een idee om een paar weken van tevoren een aankondiging c.q. aanmeldingsformulier in de lokale kranten te zetten zodat de aandacht er al wat meer op gevestigd wordt. Kinderen zijn ook van harte welkom op de Natuurwerkdag en ook voor de jeugd die Maatschappelijke Stage moet volgen is het leuk om hieraan deel te nemen. Een win-winsituatie, de stage-uren moeten toch gelopen worden, je bent lekker buiten bezig en helpt de gemeenschap het landschap mooi te houden.

Noteert u het alvast in de nieuwe nog niet volgeschreven agenda? Zaterdag 3 november 2012 Natuurwerkdag!