info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Investeren in verenigingen

Geplaatst op 3 november 2010

Vorige week donderdag vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda stond het subsidieverzoek van de Fietscrossclub Putten en scoutingclub Kon Tiki. De raad wilde eigenlijk wel instemmen met de subsidieverzoeken van beide verenigingen, maar er was één probleem: geen geld.

De gemeente stelt jaarlijks een pot geld beschikbaar voor investeringen van sportclubs en welzijninstellingen (waar ook Kon Tiki onder valt). Maar die pot was vorig jaar al leeg getrokken. Nu lag een voorstel voor om ook al het geld voor 2012 op te souperen. Dat is een rare manier van doen, bij het volgende voorstel zouden we bij wijze van spreken het geld tot aan 2028 gaan inzetten. Dat gaat natuurlijk fout.

Dan het geld maar gewoon uit de algemene reserve halen? Dat was het voorstel van het college. Dat leek onze fractie ook geen goed idee. We hebben spelregels , in de vorm van een verordening, dan moet je die regels ook naleven.

Daarom heeft Wij Putten voorgesteld om de subsidievoorstellen voor de Fietscrossclub en Kon Tiki van de raadsagenda te halen en in januari a.s. opnieuw te agenderen. Kunnen we in de tussentijd, bij de behandeling van de begroting op 5 november a.s., de geldpot voor subsidies voor 2011 eerst vullen.

Overigens willen we in de eerste helft van 2011 nog eens kritisch kijken naar de spelregels voor investeringssubsidies in Putten. Nu is het zo dat heel veel investeringen van verenigingen voor subsidie in aanmerking komen, maar dat het geld binnen de kortste keren op is. Het lijkt heel ruimhartig, maar is het feitelijk niet.

We zouden ook eens kunnen kijken hoe we omgaan met investeringen in de onderwijshuisvesting. Daar geven we al meer dan 20 jaar uitvoering aan het criterium ‘sober en doelmatig’. Wil een school meer? Prima, maar dan wel zelf betalen. Als het in de onderwijshuisvesting lukt, zou dat toch ook met investeringssubsidies voor sport- en welzijnsinstellingen moeten lukken.