info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Handhaving

Geplaatst op 29 mei 2012

Een ambtenaar van de gemeente Putten ziet in het buiten gebied een container staan welke gebruikt wordt als schuilgelegenheid voor een paard en andere dieren.

De bewoners krijgen een bezoek van de ambtenaar met de melding  dat de container illegaal is, deze beroepen zich op het recht dat er 30 m2 vergunningloos mag staan. De ambtenaar vindt van niet, dit moet op het gemeentehuis worden uitgezocht.

De bewoners gaan naar de gemeente om te praten. Men krijgt te horen dat het washok legaal is en de rest illegaal t.w. het huis de schuur en twee kippenhokken. Ze moeten zelf het tegendeel bewijzen (middels foto’s etc.). Het pand is enkele jaren geleden gekocht via een plaatselijke makelaar, deze wordt  ingelicht. Vorige eigenaren worden bezocht voor foto’s en handtekeningen, welke ook worden verkregen.

Met deze foto’s en handtekeningen gaat de bewoner nog en keer naar het gemeentehuis. De ambtenaar is nog niet overtuigd.

De makelaar wordt om advies gevraagd, deze gaat mee naar het gemeentehuis om te controleren wat er in het dossier zit. Het dossier bevat een vergunning met tekeningen voor een washok en twee kippenhokken. Het washok is op tekening gesitueerd tussen het huis en de schuur en er staat bij geschreven woning en schuur. Op tekening staat dat er aan de kant van het huis gedeeltelijk geen fundatie is en aan de schuurkant helemaal geen fundatie is; d.w.z. als het huis en de schuur er niet zouden zijn mist het washok twee zijden. De aanvraag datum was van 1957 en vergunt,  de vergunning voor de kippenhokken was van 1949. De makelaar vindt dit voldoende voor de verkoop voor een dergelijk oud huis.

De bewoner gaat nogmaals naar het gemeentehuis met nog meer foto’s, handtekeningen en de mededeling van de makelaar dat het dossier voldoende gegevens bevat. Op één van de foto’s was te zien ( ten opzichte van een andere foto )dat een spijl en een klapraam van een kozijn in de zijgevel er niet meer inzitten. Dat was wel een gevel wijziging, dus zo serieus zijn de vorig eigenaren ook weer niet geweest zijn, aldus de ambtenaar.

Makelaar gaat met bewoner gaan naar archiefbeheer om te laten zien wat in het dossier zit. Bij inzien van het dossier blijkt dat de tekeningen van de kippenhokken er niet meer in zitten. Na zoekwerk van archiefpersoneel bleek dat de tekeningen er uit waren gehaald ( op advies van de behandelend ambtenaar ) omdat de ambtenaar tot de ontdekking was gekomen dat deze bij een ander adres zouden horen. Archief personeel  stelt voor om in het archief op het oude huisnummer te kijken. Vroeger waren er geen straatnamen, maar nummers b.v.  E …. In dat dossier zit gelukkig de vergunning van 1922, maar er staat niets in over de schuur die van de zelfde tijd is. De schuur is van de zelfde datum, dit is te zien aan het soort stenen. De behandelend ambtenaar werd erbij gehaald. Hij vertelde dat het wel mogelijk was dat er geen aparte vergunning voor was afgegeven. Maar de schuur zou dan niet hoger mogen zijn dan 5 m, anders zou daar ook zeker een bouw vergunning voor afgegeven moeten zijn en dus moest dat wel even nagemeten worden.  Bij nameten van de schuur blijkt deze lager dan 5 m te zijn. Laatst punt van de ambtnaar; een van de  kippenhok staat buiten de rooilijn, daar moet een tekening voor komen en een vergunning worden aangevraagd.

Bewoners  gaan opnieuw naar de vorige bewoners voor nog meer bewijs. De eigenaar van de periode van 1950 tot 1985 is weduwe van 84 weet ook niet wat ze moet doen, maar de zoon wil wel verklaren dat alles er tenminste vanaf 1950 staat.

Opnieuw gaan bewoners naar het gemeentehuis met de zoon en makelaar. De makelaar had nog foto’s van kippenhokken uit het Barnevelds museum, deze waren gelijk aan deze hokken. Ook dit  hielp niet om aan te tonen dat het kippenhok er al sinds 1950 moet hebben gestaan. Men stuit wederom op stuk………  waar ze niet goed van werden. Dus een afspraak met de wethouder gemaakt.

Week later naar de wethouder, alles nogmaals doorgenomen. Waarschijnlijk zal alles goed komen volgens de wethouder. De aanwezige behandelend ambtenaar wees de bewoner erop dat er voor het kippenhok dat niet binnen de rooilijn staat zeker alsnog een vergunning moet komen en zal  er 1,5 maal de standaard leges betaald moeten worden omdat de vergunning achteraf is aangevraagd. Dit is drie dagen later door de wethouder nog eens bevestigd.   Overigens is het de bewoners niet duidelijk gemaakt welke vigerende regelgeving van toepassing is betreffende  een kippenhok van 1950 welke op de rooilijn staat, om daar alsnog een tekening en vergunning voor te vragen.

Wordt vervolgd.