info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: De toekomst van Putten

Geplaatst op 5 december 2012

Afgelopen maand heeft de gemeente Putten vijf avonden belegd om met de inwoners in gesprek te gaan teneinde een Toekomstvisie Putten te gaan opstellen. Deze toekomstvisie moet vastgesteld worden voor het zomerreces van 2013 en richting geven aan te voeren beleid.

Mij viel de eer te beurt om de avond met als onderwerp vrije tijd bij te wonen in buurthuis Krachtighuizen. Eerlijk gezegd had ik weinig fiducie in deze avonden. Wie laat zich nou bewegen om naar dergelijke meedenkavonden te komen? Toch waren er ruim veertig personen waarvan één opvallend onder de 30 jaar en de rest, uitgezonderd twee aanwezige raadsleden, 45 of wel 50-plus. Niet dat ik iets tegen 50-plussers heb, maar ook hier zie je weer dat het kennelijk vrijwel onmogelijk is om jonge personen te interesseren.De avond was goed opgezet. Recreatie was wel de rode draad. Hoe aantrekkelijk is Putten in 2025 en hoe zet je Putten goed op de kaart? Volgens de lokale vip Ben de Looze moet er rust, ruimte en gezelligheid zijn. Gerald Beltman van het RGV, dat recreatievoorzieningen beheert, waarschuwde Putten verder te kijken dan de plaatsgrenzen. Met social media bereik je de doelgroep. Jan Vezel, voor intimi Jan van de Kraats, haakte daar mooi op in en pleitte opnieuw voor glasvezel in het buitengebied. Want hoe moesten recreanten in het buitengebied anders communiceren met de buitenwereld?

Ik ving een nieuw woord op: zwaluwstaarten. Hiermee bedoelde de heer Beltman mee dat er beter aansluiting op de buurgemeenten gezocht moest worden. In dit verband werd een grotere rol toebedacht voor het VBT, het Veluws Bureau voor Toerisme. Dat houdt zich bezig met toeristische marketing en promotie van de Veluwe. In het Veluws Bureau voor Toerisme werken sinds 1 januari 2010 alle VVV’s van de zestien Veluwse gemeenten samen. Zo gaat het VBT een promotieplatform oprichten. De heer Van Elten van recreatiepark De Zeskamp was als een van de ondernemers uit Krachtighuizen aanwezig en pleitte voor het investeren in je eigen park in plaats van verloedering toe te staan. Een andere spreker maakte zich kwaad over de bestemmingsplannen. ‘Minicampings worden opgeheven en er komt een nertsenfokkerij voor terug’. De Polen werden ook aangehaald. Eerst werden de 65-plussers weggejaagd door permanente bewoning niet te gedogen, maar de Polen zijn ervoor teruggekomen. Een ander noemde verloedering van de wandelpaden als mogelijke oorzaak van de achteruitgang van de recreatieve sector. De paden werden allemaal verrot gelopen door paarden.

Martin Vastenhout van landgoed Schovenhorst bracht ook een nieuw woord te berde: Eftelarisering. Putten moet geen pretpark worden, maar juist de eigen waarden promoten. Verder pleite hij verrassend voor openstelling op zondag van het museum. Er is dan meer te doen. Ook het zwembad moet volgens een aanwezige op zondag ruimer open. Maar de zondagsrust moet in Putten wel blijven. O ja… er moet ook een terras op zondag open zijn. Verder haalde de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten De Schuitenbeek aan als uniek deltagebied, kwam het grofwild ter sprake, de kunst(routes) werden belangrijk bevonden en ook het dorpsgezicht, de oude panden moesten bewaard blijven.

Toen ik uiteindelijk ook een duit in het discussiezakje wilde doen door het over jongeren te willen hebben, deed de avondvoorzitter dit af met de achilleshiel in deze gesprekken. Tsja. Van de aanwezigen zouden de meesten in 2025 reeds gepensioneerd zijn en start ongeveer het werkzame leven van mijn kinderen.