info@wijputten.nl

Nieuws

Schriftelijke vragen over bericht Stentor opvangplek asielzoekers

Geplaatst op 25 april 2023

In de Stentor van 25 april 2023 staat een bericht over het samen met de gemeente Ermelo zoeken naar een opvangplek voor asielzoekers. Het artikel is voor de fractie van Wij Putten aanleiding om de volgende vragen te stellen:

1) In het artikel staat: ”Mogelijk is er in het grensgebied van beide gemeenten een geschikte locatie te vinden”. Ervan uitgaande dat in bestuurlijke zin zo’n zinsnede niet zomaar uit de lucht komt vallen, is het de vraag welke locatie of locaties de beide colleges concreet op het oog hebben?

2) De burgemeester van Ermelo geeft aan dat drie opties worden onderzocht: tijdelijke noodopvang, een volwaardig asielzoekerscentrum en een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Welke inzet heeft de gemeente Putten in deze gekozen?

3) Het initiatief voor de gezamenlijke zoektocht ligt bij de gemeente Putten. Waarom heeft het college van Putten dit initiatief genomen met Ermelo en zijn er nog andere initiatieven te verwachten met de andere buurgemeenten?

4) Waarom heeft het college de raad niet actief geïnformeerd over deze ontwikkelingen en vindt het college het passend om de raad via de persmedia hierover te informeren?

5) Hoe en wanneer wordt de raad in positie gebracht ten aanzien van de besluitvorming over dit onderwerp?.

6) De burgemeester van Ermelo geeft aan niet pertinent nee te zeggen tegen twee locaties. Geldt dit ook voor het college van Putten en aan welke omvang  (aantallen) van centra wordt dan gedacht?

7) Is er al contact en/of overleg met COA geweest over mogelijke locaties in Putten/grensgebied Putten/Ermelo? En zo ja wat is de uitkomst van dit overleg?

8) Aan welke ruimtelijke voorwaarden moet een dergelijk centrum/centra volgens de gemeente Putten en het COA voldoen?

9) In het verleden hebben Ermelo en Putten verschillende locaties gehad voor opvang, waaronder de voormalige locatie bij Strand Nulde / Horst. Zijn de Puttense locaties geëvalueerd en zo ja wat waren de leerpunten en kunt u ons die evaluaties toesturen?

Klik hier voor de vragen in PDF

Klik hier voor het artikel uit de Stentor