info@wijputten.nl

Nieuws

Presentatie van programma

Geplaatst op 9 december 2009

PUTTEN – De bestuursleden van de jongste lokale politieke partij Wij Putten hebben afgelopen week een concept van hun verkiezingsprogramma en hun logo gepresenteerd.
Ook de website is sinds vorige week online. Wij Putten is druk doende om een plaatsje te veroveren binnen de Puttense politiek.

Roel Koekoek, Gert van Westing en Herman Luitjes vormen het bestuur. “Wij hebben de grote lijnen voor ‘Wij Putten’ uitgezet en nu hopen we op reacties van de Puttense bevolking”, aldus Luitjes. “Als we veel input krijgen zullen we daarmee aan de slag gaan.”

De hele maand december kunnen belangstellenden reageren op het concept dat en dan zal begin januari het definitieve programma gepresenteerd worden.

Ook jongeren worden opgeroepen mee te denken over het jongerenbeleid. “We willen graag met hen in discussie gaan. Ons programma heeft als werktitel ‘Wij Werkt!’ meegekregen, maar dit had ook ‘Erop af’ kunnen zijn. Wij vin- den het belangrijk om letterlijk de wijken in te trekken en met de mensen te gaan praten. Zo pleiten we ook voor een aan- spreekpunt per wijk op het gemeentehuis. Het gemeentehuis moet meer dienstverlenend zijn. Als er vragen of opmerkingen zijn dan weten de mensen waar ze moeten zijn. De gemeente wordt dan meer tot een persoon gemaakt en dat zal lei- den tot een betere samenleving”, meent Koekoek.

Wij Putten geeft aan niet links of rechts te zijn.”Wij willen niet in een hoek geduwd worden, dat laten wij achter ons. Lokale politiek gaat over onze eigen leef-omgeving en dus moeten we dicht bij de mensen blijven. We zijn er voor Putten”, legt Luitjes uit. Ook de financiën worden even aangestipt. “Bezuinigen is noodzakelijk de komende jaren. De huidige coalitie heeft geld weggezet voor het doortrekken van wegen en een Multifunctioneel Centrum en wij zijn daar geen voorstander van. We gaan het geld niet stoppen in asfalt en zijn niet van plan overbodige rapporten te laten maken. Wij stoppen het geld liever in men- sen en willen bijstand verlenen daar waar het nodig is. Daar staat wel tegenover dat wie kan werken ook zal moeten werken”, aldus Luitjes. “Wij willen geen MFC bij het gemeentehuis met functies voor de bibliotheek en Stroud. Dat heeft te maken met de onzekere financiële toekomst. Wel willen we de gebouwen in stand houden.”