info@wijputten.nl

Nieuws

Algemene ledenvergadering 23 november

Geplaatst op 25 november 2013

Zaterdag 23 november was de extra algemene ledenvergadering van Wij Putten in de Peppelhoeve. Een belangrijke bijeenkomst, waarin het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2014 zijn vastgesteld. Nadat in het laatste restje daglicht buiten wat foto’s waren genomen, kon de vergadering van start gaan.

Luuk vertelde als voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft samengesteld hoe het proces van het schrijven aan het programma is verlopen. Een proces dat al begon in het vroege voorjaar. De ideeën van vele leden zijn meegenomen en natuurlijk vormden de talloze gesprekken in het kader van ‘de wijk in’ een belangrijke inspiratiebron. Onder luid applaus werd versie 15 van het programma unaniem door de leden aangenomen.

Vervolgens werd door ondergetekende als voorzitter van de kandidatencommissie een toelichting gegeven op de totstandkoming van de kandidatenlijst. Een uitstekende lijst met 30 namen. Sterk van kop tot staart. Er was veel animo om op de lijst van Wij Putten te komen. Zonder enige moeite hadden we wel een lijst van 50 personen kunnen opstellen. Deze lijst van 30 is een mooie mix van ervaring en nieuw talent, mannen en vrouwen, heel jong, jong en iets minder jong en met verschillende achtergronden en netwerken. Als je de lijst zo bekijkt, zou het zo een willekeurige straat in Putten kunnen zijn. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorstel en beloonden ook dit ledenbesluit met een applaus.

Voordat we aan de borrel gingen, vertelden Matine en Arap-John over de indrukwekkende lijst aan activiteiten voor de campagne. Onze continue campagne ‘eropaf’ gaat eigenlijk soepel over in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Er werd wel erg geheimzinnig gedaan over een aantal activiteiten. Daarover later meer…

Op deze zaterdagmiddag hebben de leden van Wij Putten een aantal belangrijke besluiten genomen. Tijdens de gezellige borrel werd nog lang nagepraat over de hoe we de komende periode ingaan. Om in termen van het verkiezingsprogramma te spreken: Samen aan de slag.

Wij heeft er zin in!

Gert van Westing