info@wijputten.nl

Nieuws

Poolshoogte nemen

Geplaatst op 25 januari 2014

In Putten verblijven naar schatting 1.500 tot 2.000 werknemers uit Oost-Europa. Ze werken in Putten en in de regio en ‘wonen’ vaak op Puttense campings, illegaal. Dat veroorzaakt overlast. Maar ook voor de arbeidsmigranten is het geen lolletje. De huisvesting, veiligheid, werkomstandigheden, het onderwijs aan kinderen, de medische zorg, het is vaak slecht geregeld. Daarom diende Wij Putten in november 2011 een motie ‘Poolshoogte nemen’ in. In die motie vraagt Wij Putten het college werk te maken van de arbeidsmigranten. De motie werd met steun van ChristenUnie en VVD aangenomen.

Daarna bleef het lang stil. Maar vorig jaar november kwam het college met een onorthodox voorstel. Het college wil een pilot met een soort camping waarop alleen arbeidsmigranten wonen. Geen echte camping en na 5 jaar wordt ‘de camping’ opgeheven en het terrein teruggegeven aan de natuur.

Wij Putten steunt het verder uitwerken van de pilot , want niks doen is geen optie. Het probleem is er! Bij die uitwerking is voor Wij Putten in ieder geval het volgende belangrijk:
Het college moet helder maken hoe op de overige recreatieparken zal worden gehandhaafd. In de afgelopen 10 jaar heeft de gemeente dat niet gedaan.
Ook moet helder zijn hoe de tijdelijkheid (5 jaar) wordt geborgd. Want in de praktijk blijkt vaak dat niets zo permanent is als een tijdelijke oplossing.
Wij Putten wil ook niet meewerken aan het uitbuiten van de werknemers en daarmee het in standhouden van oneerlijke concurrentie tussen ondernemers.
Tot slot willen we dat bij de uitwerking van de pilot ook een antwoord op de vraag of ook jonge Puttense starters gebruik kunnen maken van een soortgelijke oplossing. Want wat buitenlandse werknemers mogen, zou toch ook mogelijk moeten zijn voor de eigen Puttense jonge starters. Een wens uit het nieuwe verkiezingsprogramma van Wij Putten. Wethouder Kleijer heeft beloofd dat te zullen doen.

Inmiddels heeft de gemeente Putten in het kader van ‘Vitale Vakantieparken’ met handhaving een eerste stap gezet. Anders dan Lucky TV dacht ging het donderdag 16 januari jl. niet om een vroegtijdig beëindigd bedrijfsuitje van de politie Gelderland, maar om een grootscheepse inval op een Puttense camping. Het college heeft onze motie ‘Poolshoogte nemen’ heel letterlijk genomen. Burgemeester Henk Lambooij heeft inmiddels meer van dit soort acties aangekondigd. De gemeente Putten gaat aan de slag en dat is een compliment waard!