info@wijputten.nl

Bestuur Wij Putten

Samenstelling

Het bestuur van Wij Putten bestaat uit vijf personen.

Voorzitter Gert van Westing
Secretaris Luuk Obbink
Penningmeester Arap-John Tigchelaar
Algemeen lid Jannita la Roi
Algemeen lid Tim Born


Taken

Het bestuur van Wij Putten heeft een beperkte rol in het leiden van de partij: het bestuur is verantwoordelijk voor de kandidatencommissies, verkiezingsprogrammacommissies, verkiezingscampagnes en partijfinanciën. Verder adviseert het bestuur waar mogelijk de fractie.
Om die adviserende rol goed te kunnen vervullen woont een afgezant van het bestuur de fractievergaderingen bij.  Het bestuur houdt ook periodiek voortgangsgesprekken met de fractieleden.