info@wijputten.nl

Nieuws

Nabeschouwing Rimpelerweg

Geplaatst op 11 april 2015

Wij Putten is op zaterdag 11 april de wijk Bijsteren ingegaan om te inventariseren wat voor suggesties er zijn om verbeteringen aan te brengen. Dit in het kader van een plan van Wij Putten om bewoners de gelegenheid te bieden te sparen voor verbeteringen in de wijk door zich aan de maximumsnelheid te houden. Met een matrixbord wordt dan niet alleen aangegeven met welke snelheid iemand passeert, maar ook hoeveel dit voor de wijk oplevert.

beloning

Uit de wijkenquête vorig jaar in de wijk Bijsteren over wat bewoners aan de wijk waardeerden en wat ze verbeterd zouden willen zien, kwam naar voren dat met name het harde rijden hier als hinderlijk en gevaarlijk wordt ervaren. Naar aanleiding van het plan om speciale matrixborden te plaatsen, heeft een bewoner van de Rimpelerweg zich bij Wij Putten gemeld, vanwege het gevaar en de noodzaak iets te verbeteren aan de Rimpelerweg.

We hebben de bewoners in de buurt bekendgemaakt met het plan en de wensen geïnventariseerd waar de bewoners het liefst voor zouden willen sparen. Het initiatief werd met zeer veel enthousiasme ontvangen. image2Er werden uiteenlopende voorzieningen genoemd. Van een glijbaan in de speeltuin, een tafeltennistafel tot een voetbalveldje in de wadi. Van een zitbank in het park tot een spiegel in een onoverzichtelijke straathoek. Ook is er behoefte aan maatregelen om de snelheid te beperken en de veiligheid te vergroten en en zien bewoners de inrichting van de weg als verbeterpunt.